Meeting2014-05-12

Divvun-møte 12.5.2014

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Tomi Borte: Thomas (sjuk)

Saker:

 • kort sidan sist
 • denne veka
 • ymse
 • neste møte

Kort sidan sist

Børre

 • Korpuskonvertering
  • Lagt om konvertering av .doc dokumenter til å bruke docbook-xsl-ns

Inga

 • Missing
 • Omorganisering av adjektivleksikon
 • Forberedt foredrag
 • Testa satni.org på mobil, syns d fungerer greit, smj er ikke oppdatert.

Maja

 • missinglist

Sjur

 • betre støtte for Apertium i ny infra - automatisk integrering med pakker og pkg-config-filer
 • planla møteromoppgradering i lag med Trond
 • planla forbetringar og feilretting i Yaml-testinga i lag med Brendan Molloy
 • SLTC-plakat

Tomi

 • satni frontend and backend

Denne veka

Inga kjem onsdagskvelden.

 • PLX/Hunspell
 • komparasjon i SMA
 • sjå på forslag og andre kvalitetsmål for stavekontrollane (stavekontrolltesting)

Møte

tysdag:

 • Kintel-møte
 • Hunspell- og PLX-konvertering

onsdag:

 • stavekontrolltesting

torsdag: lingvistmøte med Sandra

 • diminutivar
 • possessivar
 • komparering i sma
 • - es -asse - er -asse i sma egentlig en bøyningsstamme? dette er ikke konskevent behandlet i Bergsland. sammenlign med smj og usme.

Børre

 • Korpuskonvertering
 • PLX- og Hunspell-konvertering

Inga

 • Giellagálldo tirsdag og onsdag
  • Rydde opp i låneadjektiv
 • Missing

Maja

 • gjøre ferdig missinglist - +Elgålista + gïelegaaltije
 • bugger + deriblant komp for sørligsma.få oversikt over hvilke har ikke sørlig komp, legg til denne
 • geo- Propernouns -
 • diminutiv-komp - oversikt

Sjur

 • mange ting...
 • proper i sma (mange fleire feil no enn for nokre veker sidan)

Tomi

 • sátni.org
 • stavekontrolltestbenk
 • PLX- og Hunspell-konvertering

Ymse

Ingen ting i dag.

Neste møte

Måndag 19.5. kl 9.30