Meeting2014-06-02

Divvun-møte 2.6.2014

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Tomi Borte: Thomas (sjuk)

Saker:

 • kort sidan sist
 • Err/Sub
 • ferie
 • denne veka
 • ymse
 • neste møte

Kort sidan sist

Børre

 • Korpuskonvertering

Inga

 • ulikestavelses assimilerte lånord
 • Propernouns
 • ferdig med missing

Maja

 • Östersund
 • fredag: missinglist

Sjur

 • LREC + førebuing
 • betre yaml-testing - pass/fail/total både etter kvar test og samla til slutt

Tomi

 • new speller test result pages
  • got conversion to result xml working w/o expected words in results

Err/Sub

 • Err/Sub->Err/Sub

Børre og Sjur ser på dette. Send e-post før og etter endringa, med oppmoding om å sjekka inn alle lokale endringar for å unngå konflikt.

Ferie

NamnDato
Børre 23.juni-6.juli, 7. juli-20. juli, 25. august-31. august
Inga 21. juli-8. august
Maja 21.07-18.08
Sjur juli
Tomi 23.6-6.7 & 14.7-20.7 & 28.7-3.8

Hugseliste når andre er på ferie (og ikkje ein sjølv):

 • svara på e-post til heile gruppa, ev. med melding om når relevant person er tilgjengeleg
 • sjekka at nettenestene fungerer, start dei om dersom dei er nede eller ta kontakt med relevant person

Vi må laga sjekkliste/vaktliste for ting som ein må passa på, og korleis ein får dei i gang igjen (i lag med Giellatekno).

Denne veka

Møte

Sjur: BAULT-seminar (HU) torsdag 8-13.

Børre

 • ta kontakt med Ávvir på nytt, høyr korleis det går
 • Err/Sub->Err/Sub

Inga

 • NOADE_BADASS
 • Twol
 • dokumenter alle taggar og multichar-symbol i root.lexc

Maja

 • prat med Ciprian om å leggja til ord til ordboka
 • dokumenter alle taggar og multichar-symbol i root.lexc

Sjur

 • plx & hunspell
 • Err/Sub->Err/Sub
 • BAULT-seminar
 • NCoE-søknad

Tomi

 • update satni.org
  • mobile version
  • update from termwiki

Ymse

Inga: 16. eller 17. juni avspasering

Neste møte

 • tysdag 10.6. kl 13.