Meeting2014-06-10

Divvun-møte 10.6.2014

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Tomi

Saker:

 • kort sidan sist
 • ferie
 • e-postlister for svn-innsjekking
 • denne veka
 • ymse
 • neste møte

Kort sidan sist

Børre

 • Metadata i korpus
 • E-post til Ávvir, ikke svar
 • Deler av korpuset ble ikke analysert på stallo, økte tiden til jobben, løste problemet
 • ä-tester i smj

Inga

 • Retting av feil fra yaml
 • Litt NOADE_BADASS
 • Twol

Maja

 • litt missing
 • ferdig med cmp.
 • litt ordboklemma
 • propernoun -

Sjur

 • BAULT-seminar (svært positiv tilbakemelding på infraen vår)
 • NCoE-søknad
 • retta stor fyrstebokstav - men berre for Xerox-verktya; for hfst vart det eit tilbakesteg - analysatorane funkar ikkje i det heile : (
 • twolc med Inga

Tomi

 • updated satni.org backend (eXist)
  • exported new terms from termwiki
 • satni.org frontend is broken
  • fixing
 • received new terms from giellagáldu

Ferie

NamnDato
Børre 23.juni-6.juli, 14. juli-27. juli, 25. august-31. august
Inga 21. juli-8. august
Maja 21.07-18.08
Sjur juli
Tomi 23.6-6.7 & 14.7-20.7 & 28.7-3.8

Hugseliste når andre er på ferie (og ikkje ein sjølv):

 • svara på e-post til heile gruppa, ev. med melding om når relevant person er tilgjengeleg
 • sjekka at nettenestene fungerer, start dei om dersom dei er nede eller ta kontakt med relevant person

Vi må laga sjekkliste/vaktliste for ting som ein må passa på, og korleis ein får dei i gang igjen (i lag med Giellatekno).

Ting som må fungera heile tida:

 • svn-servaren
 • sátni.org
 • nettsidene våre (med automatisk oppdatering)
 • termwikien (må vera sperra for nye kontoar)
 • bugzilla
 • iChat/Jabber
 • SubEthaEdit

E-postlister for svn-innsjekking

Sjur vil ha ein listeserver som tek i mot alle innsjekkings-e-postar, og sender dei vidare til katalog-baserte lister ($GTHOME/langs/ er ei liste, $GTHOME/langs/smj/ er ei anna liste, osb. - opp til 3-4 nivå ned).

I tillegg éi e-postadresse som når alle med innsjekkingsrettar - alltid - og som helst er synkronisert med lista over svn-innsjekkarar.

Denne veka

Møte

Ingen denne veka.

Børre

 • Bedre oppsett av svn-e-post
 • Dokumenter korleis ein får i gang/set opp Jabber/SubEthaEdit dersom XServen blir starta om att
  • Brukarnamn og passord må dokumenterast i $GTPRIV/admin/

Inga

 • passiv-derivasjonar av verb, både TV og IV med underklassar
 • NOADE_BADASS
 • yaml

Maja

 • Bli ferdig med missing/ lemmalistene fra Gïelegaaltije 2014 listene + 2011-lister(11 lister)
 • Propernoun - smi- sma kompilerer ikke + legg til diminutiver - send skriv til Gïelegaaltije ang. dette.-
 • sjekk inn termlister frå Gïelegaaltije i svn (i lag med Tomi)

Sjur

 • retta hfst-lus i ny infra (som eg sjølv har introdusert)
 • prøva å få tid til meir arbeid med plx og hunspell (arbeidet med stor/liten fyrstebokstav er ein del av dette)

Tomi

 • retta opp sátni.org så fort som mogleg!
 • new content from the term wiki
 • document how to restart/set up sátni.org in case of restarts of the server or other "accidents"
  • brukarnamn og passord må dokumenterast i $GTPRIV/admin/
 • add new term lists from Giellagaltu to svn in $GTHOME/words/terms/from_GG/ (create the dir if needed)

Ymse

Sjur er på arbeidsreise til Edmonton/Kanada 17.6.-25.6.

Sjur avspaserer torsdag ettermiddag og fredag, truleg (delar av) måndag og tysdag neste veke før avreise til Edmonton. Inga avspaserer mandag 16. juni

Neste møte

Kort møte neste tysdag: 17.6. kl 9.30.