Meeting2014-06-17

Divvun-møte 10.6.2014

 • Til stades: Børre, Inga, Sjur, Tomi
 • Borte: Maja

Saker:

 • kort sidan sist
 • ferieførebuingar
 • e-postlister for svn-innsjekking
 • denne veka
 • ymse
 • neste møte

Kort sidan sist

Børre

 • Debugget konvertering på stallo. Konvertering tar lang tid når den ikke kjøres i seriellmodus, men stopper opp i parallellmodus på stallo. Prøver å finne grunnen til at den stopper opp i parallelmodus.
 • Sett litt på mailman for å se om det er mulig å bruke den i svn-administrasjon.

Inga

 • oppdaterte +Use/Dnorm og NotDNorm taggene. Vi har fått nye lånordmønstre fra Giellagálldo
 • !LOAN -tagger til nye lånord i GAHPER, GÁMAS og ÅRES
 • Oppdaterte root.lexc

Maja

 • borte

Sjur

 • retta hfst-feil
 • ny plan for tastatur på mobile system
 • sommararbeid for Mike / preprosessor for grammatikkontroll m.m

Tomi

 • satni.org er oppdatert med siste data
 • begynt konvertering data fra giellagáldu til satni
  • hugs å lagra konverterte data i svn, i $GTHOME/words/terms/from_GG/file.xml

Ferieførebuingar

Hugseliste når andre er på ferie (og ikkje ein sjølv):

 • svara på e-post til heile gruppa, ev. med melding om når relevant person er tilgjengeleg
 • sjekka at nettenestene fungerer, start dei om dersom dei er nede eller ta kontakt med relevant person

Vi må laga sjekkliste/vaktliste for ting som ein må passa på, og korleis ein får dei i gang igjen (i lag med Giellatekno).

Ting som må fungera heile tida:

 • svn-servaren
 • sátni.org
 • nettsidene våre (med automatisk oppdatering)
 • termwikien (må vera sperra for nye kontoar)
 • bugzilla
 • iChat/Jabber
 • SubEthaEdit

Detaljar skal leggjast i "Service Checks After System Restarts".

E-postlister for svn-innsjekking

Børre har byrja å sjå på det.

Denne veka

Børre

 • Tastatur for Android som er mulige kandidater for samisk integrering
 • oppdater system/ServiceChecksAfterSystemRestarts.jspwiki
  • be nokon annan om å testa dokumentasjonen
 • retta feil med parallell korpuskonvertering på stallo

Inga

 • Gå gjennom GAHPER merket med !LOAN
 • Lese litt
 • Legge til ord fra Giellagálldos lister

Maja

 • som førre veka

Sjur

 • i Kanada

Tomi

 • oppdater infra/ServiceChecksAfterSystemRestarts.jspwiki
  • be nokon annan om å testa dokumentasjonen
 • konverter data fra GG til xml (sátni.org og svn)

Ymse

Sjur er på arbeidsreise til Edmonton/Kanada 17.6.-25.6.

Neste møte

Kort lingvistmøte fredag: 27.6. kl 9.30, med fokus på overgangen til neste smj-lingvist.