Meeting2014-10-28

Divvun-møte

 • Til stades: Børre, Sandra, Sjur, Thomas, Tomi
 • Borte: Maja (sjuk)

Saker for resten av året:

 • talesyntesetesting
 • stavekontrolltesting, nye stavekontrollar og SLTC
 • mobiltastatur
 • oppdatert heimeside

Talesyntesetesting

Børre har laga Google-skjema for å vurdera stemmene. Skjemaet blir ferdig i dag, og vi legg ut lenke på Facebook.

Stavekontrolltesting, nye stavekontrollar og SLTC/NorWEST

Alle dreg som vil, Sandra, Sjur og Thomas har sagt ja.

Mål:

 • testbenk på plass før konferansen
 • nye stavekontrollar før jul
  • PLX (MS Word/Office)
  • Hfst (LibreOffice)
  • Hunspell (InDesign og alt anna)
 • orddeling i InDesign?

mobiltastatur

 • prototype for Android er på plass
 • iOS under arbeid
 • Sjur jobbar med å integrera dei i infrastrukturen vår

Mange smj-talarar vil bli meir glade for smj-tastatur (for datamaskiner) enn for ny stavekontroll! Det trengst Mac-tastatur, og god dokumentasjon for det tastaturet som finst i Windows i dag.

Oppdatert heimeside

 • oppdatert info om oss sjølve
 • tekst om normeringa av verktya - kven, kva og kvifor
 • fjerna gamal og utdatert info
 • betre organisering av nettstaden
 • dokumenter korleis ein skal setja opp tastatur for ulike samiske språk
 • dokumenter korleis ein set opp stavekontrollar for ulike program og samanhengar (nettlesarar = FB, osb)