Meeting2015-01-14

Divvun-møte

 • Vårplanar
 • Ymse

Vårplanar

 • oppdaterte plx-stavekontrollar og hunspell
 • vidareutvikla stavekontrolltestinga
 • vekta fst-stavekontrollar (hfst)
 • 64-bits stavekontroll i MS Word (-> Tino, hfst-basert) <- VIKTIG!!!
 • stavekontroll i mobiltastatur
 • grammatikkontroll
  • legge til semantiske tagger for lulesamisk og sørsamisk (et lite kurs med Maja og Sandra i februar)
  • tenke på relasjonen mellom stavekontroll - grammatikkontroll
  • confusion sets for realword errors
 • (byrja på) talesyntese med open kjeldekode
 • sátni.org-oppdateringar
 • Kintel-ordbok
 • Korpus
 • lingvistmøte med jamne mellomrom, med tema

Sosiale ting i lag, både Divvun og Giellatekno!

Neste gong: klatring!

Ymse

Neste samling: veke 7, 9.-13.2.