Meeting2015-06-01

Divvun-møte 1.6.2015

Saker:

 • status for stavekontroll-lanseringa
  • pr språk
  • teknisk, særleg når det gjeld forslag
 • status for sátni.org
 • status for korpusarbeidet
 • status for tastaturarbeid
 • status for ny nettstad
 • sommarferier
 • ymse

Status for stavekontroll-lanseringa

Status for språka

SMJ og SME klare.

Status for SMA: klar med unnatak av smi-saker, sjå neste punkt.

SMI, aka fellesnavn:

 • få et skript som lager fullt paradigme på ett lemma i hvert leksikon
 • INAME, PIPPI = uklart
 • Sandra og Thomas se på sp.mål om ODD-leksikon

Det største opne spørsmålet er forslaga. Dette er avhengig av fungerande testar, og fungerande teknikk.

 • Etter en del problem, blir forslagene gitt på brøkdeler av sekunder
 • Ennå er det problemer med å få korrekte forslag, fordi det er problem med å gi korrekt vekting. Det er gjort forsøk med å lage vekter basert på korpuset, men det blir veldig dominerende. Vanskelig å få et helhetlig bilde fordi vi ikke har en fungerende stavekontrolltester.

Integrering med vertsprogram:

 • MS Office: Windows er ok, men utesta; Mac er under arbeid (Tino Didriksen)
 • LibreOffice: Windows og Mac er ok, Linux er avhengig av at hfst-ospell m.m. blir tilgjengeleg i ulike distroar og pakkar
 • i heile Windows (Win8+): snart tilgjengeleg frå Tino
 • i heile OSX: beta fungerer bra, men berre for 10.9+
 • Mozilla-program (FireFox & Thunderbird): rammeverket er på plass frå Harri Pitkänen (Voikko), men er utesta

Ávvir ynskjer seg stavekontroll via PHP5-integrering. Finsk stavekontroll har dei via PHP5-Voikko. Spørsmål:

 • kven står bak denne voikko-porten?
 • kva må til for å få samisk inn der?
 • er denne koden open kjeldekode? (ja, via sudo port install)

Timeplan for lansering:

 • sjå lenger ned

Status for sátni.org

Tomi arbeider med å oppdatera sátni.org. Ny versjon fungerer på Tomi si maskin (med Chrome), ikkje testa med Safari. Safari neste, deretter Firefox og Internet Explorer 9+.

Status for korpusarbeidet

Børre har vore på møte med Sametinget og SÁLAS (foreining for samiske aviser og forlag) 20. mai. Alle positive. SÁLAS-leiaren skulle senda brev til alle medlemmer. Børre fylgjer opp.

Børre har samla ein del kontraktar, Sandra kjempemykje i Tysfjord. Børre fylgjer opp kontraktane.

Sametinget skal senda brev til SÁ om samarbeid kring tekstinnsamling, slik at SÁ sender det meste av produsert tekst til Sametinget sitt korpus (dvs oss).

Børre har prata med Ávvir, og vi har fått alle tekstar til og med 2014. Børre arbeider med å leggja dei inn i korpuset. Dei ynskjer seg ein ny stavekontroll basert på Voikko, sjå lenger opp.

Status for tastaturarbeid

Prosjektet for å laga bordmaskintastatura er meir eller mindre ferdig, men må testast på alle plattformar og for alle språka våre.

Status for ny nettstad

divvun.org - Divvun-verkty for ikkje-samiske språk ( divvun.no blir då reservert for samiske språk):

 • korrekturverkty
 • tastatur

Sommarferier

 • Børre: - ope enno -
 • Linda: borte i juli + 5d i august, september(?)
 • Maja: - vet ikke enda - (jobber sørafor 15-20.juni?)
 • Sandra: Uke 29-32 (13. juli-7. aug)
 • Sjur: 22.6.-1.8.(?), kanskje på arbeid veke 28
 • Thomas: 22.6.-3.7. + 20.7.-7.8.
 • Tomi : - open -

Timeplan framover

 • 3.6.-16.6.: Sjur i Canada
 • 18.6.: stavekontrollansering

Oppgåver utan fast dato:

 • divvun.org på nett (Børre)
 • testverkty for stavekontrollforslag (Sjur)
 • lag ulenka nettside for oppdatert satni.org - be alle i Divvun om å testa ( Tomi)

Ymse

 • Neste Divvun-samling: ikkje bestemt, men truleg siste veka i august.
 • Maja, Sandra og Thomas organiserer eige lingvistmøte kring SMI-namn, inviter Lene ved behov