Meeting2015-06-18

Status for arbeida våre

 • smj
 • sme
 • sma
 • satni.org
 • korpus
 • grammatikkontrollen
 • stavekontroll
 • rapport frå Kanada

smj

Sandra: har rydda i smj-leksikon, ganske klar for å laga stavekontroll. Vil se gjennom numeralsfila først. smi-namn? Har rydda i smj-leksikon

make check - går gjennom med xerox? JA. make check - går gjennom med hfst? JA.

sme

 • statusen er god - klar for stavekontroll
 • småfluktar på twol-konflikten, Bug2042 (och 1655?)
 • småfluktar på compound-tags, Bug 1490 bohccobiergu vs boazohálddahus
  • +CmpNP/ -taggane skal funka, men har sett problem med +CmpNP/None - må sjekkast
  • +CmpN/ case er ikkje støtta enno
  • +CmpN/ -leftcase-taggane ikkje støtta enno
 • jobbar med grammarchecker
 • legger til tags
 • avspaserar imorron
 • koffor har vi ikkje norm fst med semantiske tagger? Sjur lagar grammatikkontroll-fst med semantiske taggar.

make check - går gjennom med xerox? NEI. make check - går gjennom med hfst? NEI.

sma

Maja: legge inn fra missinglist + skrive notat ferdig om tilpassede citatlån smi-prop- foreløpig "ferdig" - untatt PIPPI-INAME, jfr. notat +bugger (sepå) (+ Jorun) - Apertium - har fått lister fra Kevin, som egentlig bare er å legge inn i Bidix-fila. tenkte at jeg kan legge inn disse, samtidig som jeg legger inn fra missinglist - ikke helt klar: skulle gjerne lagt til fra missinglist

make check - går gjennom med xerox? Ja, men med nokre feil i YAML (XFAIL). make check - går gjennom med hfst? Ja, men med nokre feil i YAML (XFAIL).

satni.org

New version installed in gtlab, but no port open. What is the issue with the port? Tomi added iptables rule, iptables saved & restarted, but the port is still not open. Who can help you debug this? Ryan has been helping. What is url when it gets online? http://gtlab.uit.no:8082/exist

korpus

Ikkje noko spesielt nytt, har fått dvd frå Sandra. Avvir-materialet ligg hjå Børre, jobbar med å retta feil i skriptet for å leggja til nye korpusfiler.

grammatikkontrollen

Har jobba veldig mykje med dependens og valens, mykje nytte av det. Nye real word errors, har funne nye feiltypar.

stavekontroll

Nokre feil i Voikko har vorte retta. Det som manglar er:

 • testing av forslaga
 • samansetjingskontroll (Left + case)
 • integrering mot MS Office for Mac, og i Windows 8+ (heile systemet)
 • forbetringar av forslaga

Lanseringa utsett til etter sommarferien.

rapport frå Kanada

Utbyterikt og lærerikt.

Ferie og fråvær - felleskalender

Bruk dei nye felleskalenderane til å leggja inn møte og fråver, slik at alle kan sjå når ein er tilgjengeleg.

På Mac, bruk:

NB! iCal på Mac funkar ikkje!