Meeting2016-02-23

Divvun-møte 23.2.2016

Til stades: Børre, Linda, Maja, Sandra, Sjur, Duommá, Tomi

Børre

Har gjort:

 • TermWiki:
  • har fått visning av collection til å vises som en tabell som den skal
  • flyttet masse begrep som ikke hadde en kategori dit de skal
 • Korpus:
  • forbedret konvertering (fikset feil og mangler i html-konverteringen)

Skal gjøre:

 • TermWiki: forbedre arbeidsflyten.
 • Korpus: Følge opp Davvi Girji, samle tekst, fortsette å fikse feil i konvertering (pdf, html)

Oppfølging: reisinga framover

Linda

 • grammatikkontroll: realword errors, forbedre disambiguering og dependens, evaluering
 • falske positive og negative

Oppfølging:

 • nettversjonen - Sjur pratar med Kevin

Maja

 • MT (lister)
 • konferanse neste uke - må planlegge litt.
 • Børre: jeg kan ikke reise uka etter Divvunuka- fra 14.-03--Ž

Oppfølging:

 • reisinga i lag med Børre
 • førebuing for konferanse neste veke (Sjur, Børre)

Sandra

 • MT
  • gått mest i bidix-arbeid
  • via det oppdaga feil/uklarheta/overgenerering i FSTn
   • marginale pronomenformer
   • enkelte låneverb: dialektforskjeller mellom NO og SWE skaper overgenerering av former - får 4 i stedet for 2. Løsning: Egne leksikon, eller hur? Gjerne tilbakemelding på det.
 • Giellagálldomøte i går
 • Vært i kontakt med Sametinget om parallelltekster

Oppfylging:

 • leksikon-organisering (i dag eller fredag før 1200)

Sjur

 • arbeid for å gjera oss uavhengige av lookup2cg (for grammatikkontroll og MT)
 • feilretting i stavekontrollane
 • starta arbeidet med å få smj i to versjonar: for Noreg og Sverige

Avspaserer i morgon og torsdag

Oppfylging:

 • Leif Åge på Sametinget og stavekontrolltesting

Duommá

 • jobber med error-korpus og evaluering

Tomi

 • Speller test bench frontend

Andre ting

 • Sandra ferie neste veke
 • Divvun-samling veka etterpå
 • MT-kurs 25.-29. april (uke 17)
 • Sjur avspaserer i morgon og torsdag