Meeting2016-05-03

Saker:

 • status for kvar enkelt
 • innkjøp - alle tingar sjølve via bestillingswebb

status for kvar enkelt

Børre

 • arbeider med å gjera korpusverktuya klare til å ha éin felles orig-katalog for alle korpustypar (vanleg, gullstandard, ikkje-konverterbare)
 • missing-liste frå se_FI
 • fiksa bugzilla etter nedetid
 • grafisk grensesnitt for margsetting ved korpuskonvertering, særleg viktig ved fleirspråklege dokument

Linda

 • møte med Kevin - diskuterte webgrensesnittet (http: //gtweb.uit.no/gc/) og språklege problemstillingar som dukka opp i den samanhengen
 • oppdatere en del programmvare æ kommer til å trenge for å teste de nye kommandoan som Kevin jobber med
 • la til COPY regler som mangla
 • oppdaterte tagger i cg filan
 • møte med Kevin om sammensatte ord i fst
 • systematisere substantiv+nominativ substantiv kombinasjoner i lag med Duommá
  • de som burde være sammensatte ord
  • de som er korrekte: finne syntaktiske kontekster der sammensatte ord er korrekte
 • laga testskript for å testa ein gullstandard mot nye versjonar av grammatikkontrollen, for å avsløra regresjonar etter nye endringar
 • så på forskjellige grammatiske temaer i klassikerne (gamle grammatikkbøker)

Maja

Forrige uke hadde vi MT-uke - jobber videre på det med:

 1. LRX: (hode, springe etc)
 2. #* -liste (når man jobber med # -liste forbedrer man også fst: en- ser at det mangler noen kasus ved f.eks: ehts: disse må jeg legge inn i fst + fortsette å jobbe med cmp.
 3. Lese lingvistisk litteratur: adposisjonern(sma: både gen,ack og nom ved preposisjoner) + cmp + passive verb: sidh, gidh,nidh,sovvedh og korte passiver
 4. Pendingtest: legge inn grammatiske konstruksjoner og regler
 5. Håper på liste fra Børre for å legge inn i bidix

Sandra

 • har hatt to uker praksis etter påske, har eksamen neste veke, tek to dagar fri
  • Eksamen 12.-13. mai
 • MT-arbeid
  • bidix - missinglister og hashliste
 • Pronomen
  • egen affix og stemsfil
  • Foc/ge i sme
  • attr tagger pga MT

Sjur

 • har arbeidd med fst-basert segmentering i lag med Kevin, Sam Hardwick i Hfst
 • jobba mykje med å gjera fst-kompileringa i hfst raskare, snart i mål
 • tastaturinfra: det er no mogleg å byggja tastatur for skrivebordssystem ut frå ei enkel yaml-fil
 • jobba med MacVoikko - problemet er manglande signering
 • NRK-stavekontroll

Thomas

 • jobbar med compound-errors for gramchk (nermre info, se Linda)
  • substantiv i nominativ som slutter på -i og burde være sammensatte ord (med eller uten bindestrek)
  • spesielle sammensatte ord med vallji, lulli-
 • jobbar med missing fra Finland
  • har lagt inn ca 1/10
  • ventar på at Sjur lagar missing-liste utan finske ord

Tomi

innkjøp - alle tingar sjølve via bestillingswebb

Neste Divvun-samling

6.6.-10.6., inklusive Kevin.