Meeting2016-10-03

Divvun-møte 3.10.2016

Saker:

 • kort rapport frå alle
 • avtala møter utover veka
 • månadsrapportar

Borte!

kort rapport frå alle

MAJA:

 • MT
 • opprydding i Noun
 • bør se på de 500 resterende cmp-i noun - men, når det er usikker norm, er det vanskelig => derfor burde initiere en normdebatt med gïelegaaltije. = utfordrende.
 • SMI-fila =Citatlån= Gïelegaaltije

Duom:

 • finske ord
 • grammarchk: compounding

Linda:

 • phd
 • snakka litt med Kevin om planer framover
 • verbanalyser
 • snakka med Trond om løsninger for sammensatte ord

Sandra:

 • MT:
  • forberedt analyse av evalueringene
  • begynner å få inn evalueringer
 • artikkelskriving (om lånordsnormering til Bårjås)
 • Giellagálldo: nye normeringsvedtak som ikke er implementert i fst
  • akronymer: kasusendelse

Tomi:

 • satni.org

avtala møter utover veka

Sandra: normeringsvedtak og fst (spesifikt akronymer) - onsdag kl 9.00 Maja: cmp-noun og normering - tysdag kl 9.00

månadsrapportar

Send lenke, ikkje fil!

Ymse

 • Divvun-samling neste veke