Meeting2016-10-11

Divvun-møte 11.10.2016 kl 10.

Saker:

 • kort rapport frå alle
 • planleggja resten av Tromsø-veka
 • neste Divvun-samling
 • ev. andre saker

Kort rapport frå alle

Børre

Var på Svalbard tysdag-fredag. Sosialt på tysdagskvelden. Seminaret handla mykje om omlegginga av basen for studiefinansiering, frå studiepoeng til ferdige gradar.

Linda

 • ser på samansette ord (igjen), og på det materialet Duomma har samla inn.
 • problem med samansette ord
 • verbavleiingar - har funne ein god del feil, t.d. kausative verb som blir brukt ikkje-kausativt
 • har lagt ut fleire spørsmål på FB

Døme på feil syntaks ved derivasjonar:

 • TV: Dan ii sáhte man ge láhkái sulastahttit eará gielaiguin máilmmis.
 • IV: Luohti han sulástahttá jápánska boares lávlagiid, ja son lea bures vuostáiváldon dán riikkas.

Maja

 • har jobba med 500 ord som peikar rett til R
  • 200 endra til vanlege leksikon
  • gått gjennom resten og sjekka lemmaform m.m.
  • kva er korrekt samansetjingsform?

Sandra

 • MT
  • klassifisering av endringer
 • Lånordsnormering
  • Akronymer
  • Adjektiv
 • Artikkel
 • Jokkmokk: har fått svar, men ingen dato.

Sjur

 • MacVoikko - ny versjon frå Brendan med kode som lar seg signera i macOS Sierra og XCode 8, nyskrive i Swift
 • R-leksikon med Maja
 • infrastrukturretting
 • ACRO med Sandra
 • adm: kontrakt med Tino - han skal jobba 70 % for oss ut januar.

Tomi

 • har jobba med sátni.org - nettsida er no tilbake til normalen

Planleggja resten av Tromsø-veka

 • samansette ord - torsdags morgon (kl 9.15)
 • grammtikkontrollmøte - onsdag etter lunsj (13.00)
 • spellrelax - torsdag etter samansette ord
 • ck-ospell - Sjur må prata med Brendan - kva trengst?

neste Divvun-samling

Sandra har praksis veke 43-44, dvs. 24.10-4.11. Vi har ikkje fått dato for Jokkmokk. For mange ukjente faktorar enno til å bestemma, truleg ein av dei to siste vekene i november.

ev. andre saker

Maja lurte på om vi kunne gjera noko med umesamisk i Divvun. Umesamisk har eigen ortografi no, og dermed er det mogleg å laga normative verkty.

Felles tur i lysløypa torsdag 12.30.-13.30.