Meeting2016-10-27

Divvun-møte 27.10

Til stades: Børre, Duommá, Maja, Sandra, Sjur

Borte: Linda (ferie), Tomi (sjuk)

Saker:

 • gjort i det siste + komande ting
 • Johmohki reaisu
 • andre ting

Sidan sist

Børre

 • Korpus - problem med analyse på stallo pga nytt køsystem, deretter andre feil
 • ck-ospell
  • få stavekontrollmotoren, hfst-ospell-js til å bygge
  • pynte litt på utseende
 • Johmohki reaisu, datoer
 • Fikse på abbrtester.py og preprocess (bug 2228)

Børre set opp nattleg, automatisk installering på spellerservaren.

Sjur pratar med Tino om å gjera zhfst-filene tilgjengelege som ein del av dei nattlege bygga.

Duommá

 • finnish-missing
 • speller-buorideapmi
 • gramchk
 • sjuk50

Maja

 • Har begynt å klassifisere cmp- må oppddatere meg mer ulike grammatikere + se komparativt på cmp. sme+ smj = Toamma: se mer systematisk på dette?
  • nytt møte om samansetjingar neste torsdag etter kl 10 slik at Sandra kan vera med
 • MT: Purret på evaluererene + begynt med Sanitylist, Star-report, Star-analyse (missinglister)

Sandra

 • MT
 • cmp
 • Johmohkki 17.-18. nov, uke 46
 • praksis
 • akro

Sjur

 • flytta samansetjingsreguleringa frå stavekontroll til generell analyse
 • lagt til mwe-dis for alle språk => alle kan bruka hfst-segmentering + analyse
 • akronym i smj
 • samansetjingar
 • nettstavekontroll i lag med Børre

Telefonnummer...

Skal til Anár

Johmohki reaisu jïh Anár

Børre, Sandra og Sjur har møte om presentasjonane i Johmohki jïh Anár torsdag ettermiddag neste veke.

Andre ting

SEE-modus

LexC-modusen for SEE (3.x) har vorte oppdatert for å gjera det lett å reformatera lexc-koden. Ikkje heilt ferdig enno, men fungerer.

Neste Divvun-samling

 • Børre oppteken 14.-15.11.
 • Johmohkki 17.-18.11
 • Sjur skal i barnedåp 13.11. + reise før og etter
 • Maja har søkt om permisjon 28.11.