Meeting2016-11-03

Divvun-møte 3.11.

Til stades: alle!

Saker:

 • Linda sin ferie & sidan sist
 • neste Divvun-møte
 • arbeid framover
 • Sandra sitt kontor det neste halvåret
 • Johmohkki/Anár (berre involverte person)

Sidan sist

Børre

 • lexc-giella-style.py
 • gjøre parallelize enklere å bruke
 • jobbe med bz2239, linjeavstand i .pdf-filer

Duommá

 • finnished finnish words!
 • speller-buorideapmi
 • compounds før gramchk

Linda

 • webdemo tekster, eksempeltyper (http://gtweb.uit.no/gc/rich/ - med passord)
 • fikse regler som ikkje funke for webdemoen
 • begynte å legge til Magga (1986) sine valenser, verb + inf/ verb + acc + inf
 • CGen funker endelig (Tino fiksa)

Vi slår av spellrelax heilt i grammatikkontrollen ein periode, og ser kva vi får for resultat.

Vi prøver å få Kevin til Tromsø til neste samling.

Maja

 • MT (added oversettinger sme-sma to bidix + lexical selection)
 • Cmp (Klassifisering)

Sandra

 • praksis
 • MT
 • oversatt sme-propernouns til smj
 • låneordstilpasningsartikkel : )
 • installerte og gav brukarstøtte til skulen på Drag
  • ett tilfelle der divvun er installert, men fungerer bare av og til
  • problemer med elevmaskiner kan være pga et reboot-program
  • elever ønsker ikke å bruke samisk tastatur, men heller norsk med samisk med snarveier for á og ŋ

Sandra: er det rett å omsetja namn? Kanskje eit separat møte om dette?

Sjur

 • LexC-modus
 • samansetjingsregulering

Tomi

 • documented satni server
 • mobile satni UI

Børre, tomi og sjur held møte om serveren og stabilitetsproblem.

neste Divvun-samling

21.-25.11, med Kevin. Vi klatrar onsdag ettermiddag.