Meeting2016-11-24

Divvun-møte 24.11.

Til stades: Børre, Duommá, Kevin, Linda, Maja, Sandra, Sjur, Tomi

Saker:

 • sidan sist
 • Sandra + Børre: rapport frå Jåhkåmåhkke
 • Sjur: Anár
 • Linda + Kevin: grammatikkontrolldemo
 • arbeid framover
 • Ymse

Sidan sist

Børre

 • Jåhkåmåhkke-tur
  • installerte LO og Divvun på PC
  • våre Android-tastatur endrer ikke på layouten på fysiske tastatur
 • TermWiki
  • har byrja å rydda i ein del artiklar med feil, snart ny import frå gamle risten.no

Duommá

 • Undersøker førekomsten av den populæra kvinnan Áidna i skønlitterært korpus. Johan Turi har snyggt språk. Talar inte om Áidna øverhuvudtaget. Grammarcheckern bør rikta sej in på 100 år gammalt språk
 • Ellers: sär skrivings eländet

Kevin:

 • jobba mest med webdemoen til grammatikkontrollen
  • raskare
  • formatert tekst
  • fleire døme og ferdige tekstar som illustrasjon

Linda

 • webdemo eksempler + metatekst
 • teste + tilpasse grammatikkontroll
 • nye feiltagger i leksikonet Err/UnspaceCmp

Maja

 • jobba med MT
 • jobba med samansetjingar i sma

Sandra

 • Giellagálldo-møter
 • Jåhkåmåhkke-tur
 • Lånord og fst generelt
 • Fremover: fst, mt - evaluering, termwiki, typosliste -lånord, stavekontroll

Sjur

 • stavekontrollar

Tomi

 • Satni.org
  • stabilitet:
   • har prøvd å byta java, har ikkje nytta
   • har prøvd å få stacktrace, men kernel drep java før det er mogleg å få noko
  • manglande termar frå termwiki:
   • noko er retta, fleire termar er no med (enaresamisk), men smj fungerer ikkje enno
   • veit kva feilen er, men har ikkje fått retta han enno

Sandra + Børre:rapport frå Jåhkåmåhkke

 • barnehagen
 • sameskolen (1.-9. klasse)
  • Android-nettbrett => ingen stavekontroll, installerte samiske tastatur
   • vanskeleg å aktivera / oppsettet
   • vanskeleg å veksla mellom systemtastatur og samisk tastatur
  • problem med iPhone-tastatur: heng eller er blank
 • Samernas utbildningscentrum (høgskole/vidaregåande)
 • Føredrag på kvelden: 10-12-14 tilhøyrarar

Problem som vart identifisert:

 • android-tastatur (sjå over)
 • iOS-tastatur (sjå over)
 • OSX-stavekontrollen: ugyldig pakke (på nye OSX-versjonar)
 • serverinstallasjon (Windows) - krev truleg folk med tilstrekkelege adminrettar
 • Firefox-stavekontrollen fungerer ikkje (ikkje signert?)
 • LibreOffice for OSX: ugyldig pakke?

Bra tur, fekk gjort mykje, folk nøgde. Vi må laga nye og oppdaterte videoar, med tale. Treng vi laga ei brosjyre/handbok?

Sjur:Anár

Folk svært glade for stavekontrollane, særleg den nye for skoltesamisk. Problem med satni.org under demoen:

 • ikkje alle termar frå termwikien der
 • servaren døydde når mange søkte samtidig

Linda + Kevin:grammatikkontrolldemo

Dei demonstrerte demoen : -) (ein treng passord for å koma inn, spør Kevin).

Arbeid framover

 • vidare arbeid med grammatikkontrollen
 • satni.org
 • stavekontrollane

Ymse

Ingenting.