Meeting2017-01-18

Divvun-møte 18.1.2017

Til stades: Linda, Maja, Sjur, Tomi

Børre og Duommá er sjuke.

Saker:

 • sidan sist
 • Tråante
 • neste Divvun-samling

Sidan sist

Linda

 • tilpasse grammatikkontroll til nye feiltagga og andre forandringer
 • gå gjennom korpora med forskjellige konstruksjoner (bidjat johtui, váldit vuhtii) og plukke flere feil - Duommá har hjulpet med det
 • oppdatere valensfila og evaluere coverage (mer enn 70% av verb (token) i korpuset får valenstag)

Linda har funne fleire argumentstrukturfeil særleg knytta til objekt og passivisering:

Linda ynskjer seg eit nytt korpus analysert med grammatikkontrollen, slik at Duommá kan gjera ei evaluering av grammatikkontrollen.

Gjere:

 • Børre lagar nytt analysert grammatikkontrollkorpus

Maja

 • MT- litt artikkel
 • NOU-Hjertespråk-seminar- vært litt i møter med Biret Anne og Berit

TODO for Maja:

 • Yaml-tester - gå igjennom alle, særleg for samansette ord
 • Bugger _ gå gjennom alle
 • MT - artikkel

Sjur

 • retta alle feil i techdoc-bygginga
 • admin
  • nye kontraktar med Brendan (MacVoikko, tastatur, vedlikehald)
  • arbeid med ny kontrakt for Kevin
 • la til støtte for yaml-filer for bestemte fst-teknologiar
 • brukardokumentasjon for Cornerstone
 • oppdaterte nedlastingslenker for nyaste stavekontroll
 • oppdaterte visuelt heimesida vår
 • rydda i grammatikkontrolldokumentasjonen

Tomi

 • satni.org
  • Korp-icon med link til Korp-resultater med spesifisert ordliste og grensesnittspråk
  • fiksa automatisk oppdatering som blir gjort av cron
  • begynte å laga xquery-testar
 • fått ny maskin

Tråante

Utsett til seinare på dagen - Maja måtte gå.

Neste Divvun-samling

Punktet utsett til neste møte sidan så mange er borte.