Meeting2017-02-02

Divvun-møte 2.2.2017

Til stades: Børre, Duommá, Linda, Maja, Sjur

Borte: Tomi (ferie)

Saker:

 • rapportar
 • Tråante
 • Divvun-framsida
 • neste Divvun-samling
 • ymse

Rapportar

Børre

 • Nordsamisk korpus fra NRK's sider
 • Lage svn-repositorier, rusfree/-bound, for tekster fra russisk side
 • Mekke med TermWiki for å teste Laxströms kode
 • trace-smegram for Linda (og Thomas)

Merknader:

 • termwikien skal over på ny server (vekk frå gtsvn)
 • Sjur sender e-post om ny url (termwiki.uit.no)

Duommá

 • strax klar med särskrivning-eländet!
 • flytt
 • fikse feiltagger i leksikonet

Linda

 • ferdig med analyse av multiword-verb
 • fortsette å gå gjennom grammatikkontrollfila
  • oppdatere taggdefinisjoner
  • sjekke om reglan er i errors.xml og legge til om de ikkje er det
  • fikse feiltagger i leksikonet om dem skaper problemer (eller delegere videre til Duommá : ) )
  • fikse regler i disambiguator.cg3 om de er ansvarlig for falske positiver
 • laga nye real word error rules
 • begynte å se på Børres trace-smegram ilag med Duommá

Merknader:

 • Dialekttaggar: er nyttige for å avgrensa generering der det finst mange alternative ordformer, men samtidig skapar dei problem for genereringa ved at dei hindrar generering i ein del tilfelle. (kanskje snakke med Kevin om det)
 • Arbeidet med trace-smegram kommer til å være viktig for å få oversikt over frekvens av visse feiltyper og for å prioritere visse problemstillinger overfor andre.

Maja

 • må forberede litt til i morgen: vaajmoegïele-seminar
 • masse bugs: mange feil - når jeg har maskinoversatt tekst, så har det dukket frem mye feil i tekst
 • MT-artikkel
 • seminar-forberedelse
 • Gïelegaaltije : trenger å avklare ansvarsforholdet mlm. GG og Divvun hva gjelder Sátni.org. Utålmodige brukere venter.
 • Wiki - Divvun (Børre?) burde kanskje holde kurs for GG-gïelebarkijidie igjen?
 • Avklare ansvarsforhold hva gjelder sátni.org. - Divvun står for infrastrukturen og teknisk støtte

Merknader:

 • leggja til info på satni.org om kven som står bak, og kven som har andsvaret for kva?
 • og tilsvarande på divvun.no - kven som står bak normeringa, og kva vi gjer og ikkje gjer - Sjur lagar utkast

Sjur

 • rydda opp i og fjerna gamal infra - berre små restar i gt/ att no
 • støtte for orddeling i ny infra
 • MacVoikko går framover, men er ikkje klar enno
 • ståbanner og flygeblad i lag med Børre, Maja, Bjørn Hatteng
 • oppdaterte framsida vår

Tråante

Hugseliste:

 • talesynteseboksar
 • flygeblad
 • ståbanner

Presentasjonen: vi jobbar i dag, i morgon, måndag og tysdag formiddag.

Divvun-framsida

Ser bra ut, nye ikon frå Bjørn:

 • omsetjingsminne = språklæring?
 • omsetjing inspirert av Google Translate-ikonet?

Neste Divvun-samling

Forslagsvis veke 10 (6.-10.3.). Det er vinterferie i Tromsø veke 9, og i Finland veke 8.

Ymse

Ingen ting.