Meeting2017-03-01

Divvun-møte 1.3.2017

Til stades: alle bortsett frå Maja (ferie)

Saker:

 • sidan sist
 • MacDivvun
 • neste veke
 • ymse

Sidan sist

Børre

 • TermWiki
  • Få til å oppgradere TermWiki uten tap av funksjonalitet (på en testmaskin)
  • Opplæring
  • Flytting til satni.uit.no
 • arbeid med korpusverktøyene

Oppgradering og flytting: Vi vil ha eit alias til satni.uit.no: termwiki.uit.no - eller satni.org/termwiki? Begge?

Duommá

 • han håller på med test-korpus, mange tusen setninger blir d

Linda

 • Kommaregler
 • Derivasjoner
  • Valensfeil
  • Derivasjonsfeil

Døme:

 • basadit - refl - brukt uten obj bassat + Der/d
 • čuohpadit - refl u obj, cont med obj TV

Der/h Der/alla = Der/halla:

 • passive TV->IV gaskkáhallat
 • frequentative TV->TV heivehallat

"basadit" (jf over) krever evt. forandringer i lexc, f.eks. verb med Der/d (e.g. bassat) som nå får TV burde i noen tilfeller få TVV IV.

akkurat nå: "bassat" VV TV Der/d V Inf
burde være: "bassat" VV TVV Der/d V IV Inf
i likehet med: "basadit" V IV Inf (leksikalisert)

derimot får: "čuohpadit" V TV Inf
og den dynamiske versjonen er rett:
"čuohppat" VV TV Der/d V Inf

også: gáskkáhallat burde være IV
akkurat nå: "gáskit" VV TV Der/h VV Der/alla V Inf
burde være: "gáskit" VV TVV Der/h VV Der/alla V IV Inf
i likehet med: "gáskkáhallat" V IV Inf

Sjur

 • prøvde å få sme-stavekontrollen raskare
 • vinterferie
 • arbeid med MacDivvun
 • fjernar gamal infra
 • møte med Trond:
  • gt/sme/ - på veg ut
  • OmegaT - termlister og segmentering/lemmatisering

Tomi

 • installed new version of eXist, v. 3.0
  • gtlab.uit.no
   • requires disabling the firewall - not ok, must be resolved
  • satni.uit.no
   • must be run as root because of conflicting user ID
   • can be resolved by manually changing the eXist user and group ID to something different from all other users and group (Børre can help) - use the same ID on all systems with eXist instances
 • satni.org bugzilla
sudo vim /etc/passwd
sudo vim /etc/group

Make exist id the same on both systems:

chown -R exist:exist /home/exist

MacDivvun

Nytt namn på MacVoikko, pga:

 • heilt ny kode
 • ny funksjonalitet:
  • ein installerer eit program
  • programmet installerer sørvis-komponenten
  • programmet lastar ned og installerer dei språka (zhfst-filene) ein vil ha
  • programmet kan lasta ned oppdateringar automatisk

Neste veke

 • skitur, klatring, slalåm... men ikke boring restaurang, vi er jo ikke bevegelseslammede
 • kalendergjennomgang (deling, oppsett, bruk)
 • grammatikkontrollmøte med Kevin - tysdag kl 13
 • budsjett og planar for 2017
 • ordbokswiki? Vi må få på plass fungerande samarbeid med Giellagáldu når det gjeld ordboksliknande ressursar, ikkje berre terminologi
 • transitivitet og derivasjonar: i GC og korpusanalyse
 • møtereservasjonar - korleis fungerer det? innføring

Ymse

Børre skal til Levi for å læra opp Giellagáldu-folk i å bruka termwikien. Sjur skriv svar til Marko om andre ting vi bør samlast for å diskutera. Poeng: det er ikkje berre Børre som bør møta dei, og det er ikkje berre termwikiopplæring som trengst.