Meeting2017-03-08

Divvun-møte 8.3.2017

Alles Gute zum internationalen Frauentag, sowohl den Frauen als auch den Männern!

Til stades: Børre, Duommá, Linda, Sjur, Tomi. Maja borte pga sjuk unge.

Saker:

 • sidan sist
 • ymse
 • nesneste møte

Sidan sist

Børre

 • termwikien - prøver å oppdatera, men det vil berre ikkje gå
 • corpustools - funkar ikkje på divvunservaren, har funne feilen
 • to sørsamar skal jobba med termwikien, den eine er alt veldig godt i gang

Duommá

 • litt platsnamns-normativt arbete
 • har halde fram med å byggja korpus over feil og rett
  • veldig nyttigt, ser kva som må jobbes meir med, åså vilka eventuella regler som bara är å kasta bort

Linda

 • tegnsettingsregler, dvs. kommaregler
 • sett for real-word error confusion pairs
 • flere kasusregler subjekt vs. akk/gen
 • samle inn feil vi vil diskutere med Giellagáldu: ellipser, derivasjonsrelaterte feil
 • maintenance: tilpassing til nye tagger, forandringer i disambigueringa etc.
 • jobba med regler Duommá har funnet unntak til

Problem med å installera ny hfst.

Tomi

 • retta feil frå Bugzilla-meldingar (satni.org)
 • laga oppsett for å generera glossary-lister til OmegaT frå termwikidata

Cron-jobb for å analystera termwiki-termar går ikkje automatisk pga problem med env-variablar. OmegaT-listene bør òg bli oppdatert automatisk med Cron-jobb. Børre hjelper til.

Sjur

 • lusjakt: redusert mi eiga lusliste frå 44 til 19
 • laga url-parsar i lexc

Ymse

Namneforslag for grammatikkontrollen

GODivvun - GiellaOahppaDivvun GiellODivvun GOdivvun

Bugzilla

 • bildevedlegg skal visast i nettlesaren, ikkje bli lasta ned

Levi-kurs

Børre skal til Levi og halda kurs for Giellagáldu-folka/folk frå det norske Sametinget, i slutten av mars (29.-30.3.).

Arbeid framover

Børre

 • MacDivvun
 • Termwikien

Duomma

 • korpus for grammatikkontroll (som før)
 • tilbakemeldingar til brukarane (etter at Kevin har gjort sin del) og webdemoen

Linda

 • fortsette å jobbe med tegnsettingsregler
 • fortsette med vedlikehold
 • samarbeide med Duommá om de feilan han finn + feedback
 • evtl. jobbe med derivasjoner

Sjur

 • MacDivvun
 • sma-arbeid

Tomi

 • Cron-jobbar for missinglister og OmegaT-glossary
 • analysator for Lucene (OmegaT & eXist, m.m.)

Neste møte

22.3. kl 10.30. Linda er på reise då.