Meeting2017-03-29

Divvun-møte 29.3.2017:

Til stades: alle

Saker:

 • sidan sist
 • årsrapport til KMD

Sidan sist

Børre

 • CorpusTools
  • Parallellisering:
   • brukt hfst-tokenise i setningsdeling (r149924)
   • lage et nytt skript, realign
 • arbeider med å flytte termwikien til satni.uit.no, ferdig til i morgon (forhåpentligvis)
 • koden til Niklas Laxström ser lovande ut men er ikkje heilt på plass enno

GJERA:

 • dokumentera forbetringane som kom med å byta ut preprocess + lookup med hfst-tokenise i parallelliseringa, senda e-post til alle i DV og GT om dette

Duommá

 • han har jobbat med testkorpus

Linda

 • tegnsettingsreglar
 • syntaktiske reglar
 • ADDRELATION og løsninger for feilmarkeringar som går over flere ord + flere forslag for samme feil

Døme:

 • feil: dego lávvomuorran
  • -> - Ess (- lávvomuorran)
  • -> dego Nom (dego lávvomuorra)
 • mon álggán bárgogoahtit
  • forslag1: - bárgogoađán
  • forslag2: álggán bárgut

Maja

 • fokus på sms-tagging og sem-tagging
  • spørsmål: korleis skal ein tagga adjektiv som har både topografi, hum og instrument?
  • svar: vi taggar ikkje adjektiv med mindre dei òg kan brukast som substantiv

Generelt: semtaggar med fleire verdiar har alle verdiar etter alfabetisk kvarandre med golvstrek mellom: Sem/Hum_Plc

Døme:

 • gejhkie+Sem/Hum: gejhk ie_IE_EVEN1 ; ! dyr,mnsk og instr.
 • son lea nu goikkis, diet olmmos, goike- goike-, goikebiergu

Avgjerd: => vent med semantisk tagging, berre samansetjingstagging no

Hattfjelldalen:

 • blir tredje forvaltningskommune i det sørsamiske området
 • må ta grep om revitaliseringa - det som har vorte gjort til no fungerer ikkje
 • verkty som folk etterlyste:
  • elektroniske ordbøker som appar
  • mobiltastatur med stavekontroll
  • verkty for fjernundervising (kva betyr det i praksis?)

Sjur

 • Hattfjelldalen (sjå over)
 • laga skript for å testa regresjonar i analysene

Tomi

 • OmegaT hfst tokenizer
 • satni.org bugzilla

Årsrapport til KMD

Linda:

 • «vi er avhengige av eit fungerande samarbeid med Giellagáldu for å normera nordsamisk på setningsnivå»
 • må nemna at Linda ikkje har jobba 100%

Tomi, Maja, Duommá, Børre:

 • ingen eigentlege kommentarar - ser bra ut

Neste Divvun-samling

24.-28.4.

Skitur? Topptur? Annan aktivitet? - Forslag: Tverrfjellet