Meeting2017-04-26

Divvun-møte 26.4.2017

Til stades: Børre, Duommá, Linda, Sjur, Tomi

Sjuk: Maja

Saker:

 • sidan sist
 • årsplan
 • skitur eller anna?
 • neste møte
 • ymse

Sidan sist

Børre

Duommá

 • som vanligt i framtiden har han jobbat med testkorpuset
 • legge til tagger i leksikonet
 • samle falske positiver av kommaregler til Linda
 • testar hur reglerna funkar (hovedprøvekanin for grammatikkontroll)
 • tweakar lexikons och compound-tags i henhold till for exempel real word errors
 • legger till ord i listor før grammarcheckern
 • ser hur reglerna kan utvecklas
 • etc etc etc

Linda

 • kommaregler (fikse falske positiver)
 • overgenerering: partikkellesinger i mwe-dis
  • bihtáidbargamat (mat)
  • álbmogis (Foc/gis)
 • bugzilla
 • leste om SALDO og Sparv (spraakbanken)

Guovdageainnieiddat-spábbačiekčanjovkui ?

Sjur er ikkje nøgd med forslaget frå Kevin (jf Bugzilla), men vil ha heile leksikonet tilgjengeleg for denne typen samansetjing. Sjur kommenterer og endrar lexc slik vi vil ha det.

navn på pipeline? Giella-eitt-eller-anna.

Vi diskuterte, og Linda svarar på e-post frå i marsj med forslaget som vi kom fram til ("nordsamisk/dávvisámi/North Sámi Giella").

Sjur

 • tastatur-app-bygging (fastlane m.m.)
 • kontraktar med Brendan Molloy
 • lulesamisk lingvist-stillinga
 • tastatur-infrastruktur
 • git for sertifikat m.m. i lag med Børre
  • vi har òg ein eigen Github-konto (github.com/divvun)
 • har prøvd å læra meg meir git git

Tomi

 • Bidix list
  • install apertium or lttoolbox to get the dtd
 • Satni.org
  • new fields in article view
  • improved result list sorting
 • jobba med bugzilla-meldingar

Årsplan

To store utlysingar: gramkontroll og ordboksapp.

Når det gjelder apper og slikt, ha dette i mente: https://www.joelonsoftware.com/2000/04/06/things-you-should-never-do-part-i/ "They decided to rewrite the code from scratch."

Skitur eller anna?

Tur med fjellheisen.

Neste møte

Onsdag neste veke kl 10.30.

Ymse

 • autogenerert statistikk for kvart språk
  • kor mange lemma?
  • kor mange linjer med kode (minus kommentarliner og tome liner)
  • andre ting?