Meeting2017-05-03

Divvun-møte 3.5.2017

Til stades: Børre, Linda, Maja, Sjur, Tomi

Sjuk: Duomma

Saker:

 • sidan sist
 • arbeid framover
 • ymse
 • neste møte

Sidan sist

Børre

 • Bugzilla oppdatert
 • termwikien flytta til satni.uit.no
 • ssl på satni.uit.no
 • CorpusTools
  • Sjekke at sms konverteres som den skal
  • Begynne å fikse på listeelementer i pdf-konverteringen

Spørsmål: har du slått av termwikien på gtsvn? Ja.

gtsvn har no desse prosessane mot resten av verda:

 • katalogserver
 • svn-server
 • git-server

Linda

 • jobba mest med phd
 • lagt til dependensreglar i grammatikkontrollen
 • har byrja å sjå på relativpronomen med tanke på nokre semantiske kategoriar

Maja

 • syk i forrige uke
 • har fått korpusmateriale frå Ellen Bull Jonassen
 • Røyrvik 21.-22.juni?
  • nettverksmøte for alle språksentra i sma-land
  • kunne vi svippa innom Hattfjelldal på same turen?

Kven skal bli med Maja? Sjur? Børre? Sjur til Grønland rett etterpå, Børre i bryllaup i Tana 23.6. Børre kan vera med 21., og kan dra til Aarporte 20. Vi ser på detaljane og kven som skal dra seinare.

Sjur

 • tastaturinfrastruktur (i samarbeid med Brendan)
 • reise til Tromsø 15.-19.5.
 • smj-lingviststillinga - søknadsfristen utvida til 7.5.

Tomi

 • bidix-lista fra termwiki
 • starta med forandring av satni-ui
  • jf Bugzilla-meldingar frå Børre

Arbeid framover

Børre

 • pdf-konvertering
 • termwiki
 • bugzilla sender rare e-poster, fikse det

Linda

 • relativpronomen
 • testing

Maja

 • studieplanar
 • termwiki-lemmaer
 • Bugzilla

Sjur

 • tastaturinfra
 • utlysingstekstar (grammatikkontroll, elektroniske ordbøker)

Tomi

 • satni-ui

Ymse

Samisk Symposium i Freiburg, October 18–20 2017

Abstract submission (1 side), 15. juni 2017

Freiburg Institute of Advanced Studies (FRIAS) in Freiburg, Germany and in
collaboration with the Freiburg Research Group in Saami Studies and the
Foundation for Endangered Languages Regional Interest Group «Northern Eurasia».

The focus of the symposium will be on inflectional morphology from theoretical,
descriptive, computational and other perspectives, but papers on other topics
related to Saami languages and linguistics (including the sociology of language,
language teaching, and language revitalization) are also highly welcome. We
especially encourage younger researchers at the Master's and Ph.D. levels to
present their work. Talks should be in English or in one of the Saami languages.

Submission Guidelines

Please submit an anonymous, one-page abstract in English or Saami via EasyChair
(https://easychair.org/conferences/?conf=saals3) by 15 June 2017. Letters of
acceptance will be sent in late July.

Til e-postdiskusjon om namn på infra og analysatoren

Giella-xxx er allereie etablert som namn på kvart språk, det er det vi bruker i akademiske referansar og andre stader.

Neste møte

Onsdag 10.5. kl 10.30.