Meeting2017-05-10

Divvun-møte 10.5.2017

Til stades: Børre, Duomma, Maja, Sjur, Tomi

Sjuk: Linda

Saker:

 • sidan sist
 • arbeid framover
 • ymse
 • neste møte

Sidan sist

Børre

 • CorpusTools: omorganisere konverteringskode i mindre enheter, med et enklere grensesnitt

Duommá

 • som usualt har han jobbat med testkorpuset
 • legge til tagger i leksikonet
 • samle falske positiver av kommaregler til Linda
 • testar hur reglerna funkar (hovedprøvekanin for grammatikkontroll)
 • tweakar lexikons och compound-tags i henhold till for exempel real word errors
 • legger till ord i listor før grammarcheckern
 • ser hur reglerna kan utvecklas och invecklas, och om dom i det hela tatt er relevanta
 • irriterar sej øver att folk vill skriva "Áidna", som ju er en kvinna, eg sier: la henne no kvile!
 • etc etc etc

Maja

 • Begynt med lemmaene fra Gïelegaaltije. De gjør vedtak som strider med tidligere vedtak. Må få opp et velfungerende samarbeid med Gïelegaaltije for å nøste i hva som er vedtatt egentlig.
 • arbeid med studieplanar - ta kontakt med Nord Universitet

Vi treng eit møte med GG, og dei er òg interesserte. Vi må ha møte til hausten, truleg best med språkvise møte.

Folk er missfornøgde med forslaga frå stavekontrollen, han er mykje dårlegare no enn tidlegre (dvs hfst er dårlegare enn PLX). Vi kan læra av forslagsmekismane til eksisterande stavekontrollar:

 • PLX (det vi veit)
 • Hunspell (open kjeldekode)
 • Voikko (open kjeldekode)
 • implementerast som ein del av hfst-ospell.rs (rust-versjonen)

Sjur

 • tastaturinfrastrukturen
  • skrivebordstastaturinfraen er på plass
 • administrasjon

Tomi

 • satni.org language selection
  • neste: lokalisering av språknamn

Arbeid framover

Børre

 • pdf-konvertering
 • termwiki - retta opp tidlegare importfeil av SD-termane
 • bugzilla sender rare e-poster, fikse det
 • flytte korpuskonvertering fra divvun-server til Stallo

Duomma

Fortsette med testkorpuset og alt som hører dertil:

 • semantisk taggning
 • testning
 • lexicon-tweaking
 • sjå på compound-tags
 • legge til ord i lister
 • vurdera relevansen av regler
 • etc etc

Maja

Jobbe videre med:

 • buggene
 • Forslagsmekanismen i sma
 • Røyrvik 21.-22.juni -presentasjon
 • GG gjør vedtak som står i strid med tidligere vedtak
 • missinglist

Sjur

 • meir admin
 • tastaturinfra
 • tastatur for sma, smj

Tomi

 • lokalisering av språknamn
 • satni.org

Ymse

 • Hugs månadsrapportar!

Neste møte

24.5. kl 10.30