Meeting2017-06-07

Divvunmøte 2017.06.07

Til stede: Børre, Linda, Maja, Sjur, Tomi

Sjuk: Thomas

Saker:

 1. Sidan sist
 2. Arbeid framover
 3. Ferie
 4. Ymse

Sidan sist

Børre

 • CorpusTools:
  • Fikse bug i pick_parallel_docs.py, rapportert av Reetta
  • Lage en crawler for samas.no bygget på scrapy (https: //scrapy.org/)
 • Keyboards:
  • Lage sme-tastatur i den nye tastaturinfrastrukturen. ŧ er flyttet til Alt/AltGr-t og y forblir y.
 • Svare på og teste litt for bug Bug 2378 - oversetting av pdf-filer
 • Delta på NetSam-møte.

Linda:

 • ferie+phd
 • la til semantiske tagger i nouns.lexc
 • la til nye grammatikkfeil
 • universitetspolitikk

Maja

 • har lagt til lemma frå
  • missing
  • GG-lister
   • har funne ein god del skrivefeil, har meldt frå til GG
 • har jobba med M-L om revitaliseringsprosjekt
  • avtalt også om Røyrvik-seminar med Gïeleaernie, Gaino og Thomasson - tastatur - se på dette før Røyrvik -

Sjur

 • universitetspolitikk
 • Tastaturinfrastruktur
  • Forbedringer og tilbakemeldinger om byggeinfra
  • Utkast til sms
  • Trond og Børre tester å lage tastatur, hhv, smn og sme
  • Datamaskintastatur klar til bruk (sma, smj) -> sluttbrukertesting
   • Er tastaturene slik brukerne vil ha dem?
   • Tastatur for Win og Mac klar til Røyrvik (21.06)
   • Potensielle testere: (sma) En eller to på Aajege og Roy-Arne Kvitfjell, (smj) Simon Piera Paulsen
 • Lulesamisk lingvist på tur inn

Tomi

 • OmegaT HFST tokeniser
  • prøvde kommandolinjegrensesnitt til hfst, men mye overhead - for tregt
  • kontakta Tino og OmegaT-dev
 • satni.org
  • innholdet i satni.org blir ikkje oppdatert i eXist for tida - Børre og Tomi ser på dette

Arbeid framover

Børre

 • korpus
 • satni.org-oppdateringar
 • termwikien - utbyggingar for ordbøker
 • forbedre CorpusTools

Linda

 • jobbe videre med kongruensfeil
 • fikse enkelte feil æ har funnet under semtag-annotering
 • evlt. skrive abstrakt til Freiburg, isåfall blir det kanskje bare det
 • opplæring til alt det administrative æ skal gjøre når de andre er borte

Maja

 • missinglist
 • Røyrvik
 • tastaturtesting

Sjur

 • meir datamaskintastatur - sma skal vera ferdig til Røyrvik
 • mobiltastatur - sjå at ting fungerer
 • førebu Grønlands-turen

Tomi

 • ny funksjonalitet i satni.org: analyse og stavekontroll ved null treff
 • innhaldsoppdatering av satni.org i lag med Børre
 • OmegaT

Ferie

 • Børre: (Reiser fra Røyrvik 22, avspaserer 23) 24.06-16.07 (uke 26-28), 31.07-06.08 (uke 31)
 • Linda: 12.08.-29.08., og kanskje i oktober
 • Maja: heile juli minus nokre dagar, tilbake 8. august
 • Sjur: 1.7.-6.8.
 • Tomi: 8.7 - 23.7, 12.8 - 27.8
 • Thomas: juli (?)

Ymse

 • Samlinger i Trondheim, kanskje i samarbeid med Giellagáldu
 • møte neste veke om rutiner for serverar og andre ting, slik at alle kan gjera rutineting i ferien