Meeting2017-08-11

Divvun-møte 11.8.2017

Til stades: Børre, Linda, Maja, Sjur

Sjuk: Duommá, Tomi

Saker:

 • sidan sist
 • arbeid framover
 • neste Divvun-samling
 • ymse
 • neste møte

Sidan sist

Børre

 • TermWiki:
  • jobbet på lokal kopi, begynte med å forandre Collection slik at den skal angi Concept-delen av et Concept, ikke slik som nå, ved hver Related expression. Man skal også kunne angi at et Concept hører til flere Collection'er. Deretter velger man hvilke språk som skal vises på Concept-siden. Resultatet vises med en semantic mediawiki query, ikke via en spesialprogrammert rutine som nå. Resultatene man forventer vises nå på Collection-siden, men med feilmeldinger under hvert resultat. Når feilmeldingene er borte, overføres denne løsningen til satni.uit.no/termwiki. I tillegg til endringen ovenfor, er formen for redigering av Concept og malene for visning av Concept endret, for å kunne være enklere å bruke i den løsningen for Collection.
  • Pratet med Siri Kappfjell Päiviö, ble enig om å høre med Elgå-gruppa om de kan tenke seg å jobbe direkte i TermWikien.

Stor aktivitet på termwikien, fleire nye folk.

Linda

 • kongruensregler
 • ekteordsfeil
 • kommaregler
 • dependenser, valenser og semantiske roller
 • testing og vedlikehold (tagger)
 • disambiguering
 • flytting til nytt kontor

Har òg jobba mykje med PhD, med grammatikkontrollkapitlet.

Maja

 • Adding lemma
 • Cmp - ny data fra GG

Sjur

 • kurs på grønland
 • tastaturarbeid for datamaskiner
 • intervju med mogleg smj-lingvist

Arbeid framover

Børre

 • termwikien
 • gamal termwikiimport
 • ordboksutvikling - samarbeid med Jaska et co?

Linda

 • Ferie

Maja

 • meir arbeid med lemmalistene frå GG
  • laga oversikt over nynormering som er i strid eller i samsvar med tidlegare vedtak
  • ta i bruk +Use/DNorm, jf smj
 • sørsamisk revitaliseringskonferanse
 • planleggja møte med GG

Sjur

 • møte i Helsingfors med Kevin og HFST
 • div. adm.

Neste Divvun-samling

Forslag: 4.-8. september, ev veka før

Saker:

 • datamaskin til Linda
 • forbetringar av mwe-split

Ymse

 • det ble 6 fakulteter uten kunst/musikk

Neste møte

Onsdag 23.8. kl 10.