Meeting2017-08-24

Divvun-møte 24.8.2017

Til stades: Børre, Duommá, Maja, Sjur

Ferie: Linda, Tomi

Saker:

 • Sidan sist
 • Arbeid framover
 • Neste Divvun-samling
 • Ymse

Sidan sist

Børre

 • TermWiki
  • Gjort artsdata-termene helt ferdig (la til kategorier, etc)
  • Jobbet med bot-programmet, for å rense opp i Concept-sider og for å lage Expression-sider ut fra Related expressions i Concept-sidene. Antall Expressions gikk fra 46290 til 61992.

Maja:

 • sma-seminaret vart avlyst i vår, veit ikkje når det kjem på nytt. Men når det blir, hadde det vore bra om Børre kunne vera med på ei lita reise i sma-land.

Duommá

 • korrekturleser Lindas samiska exempler i phd
 • jobbar med testkorpuset
 • legger til tagger i leksikonet
 • samle falske positiver av kommaregler til Linda
 • testar hur reglerna funkar
 • tweakar lexikons och compound-tags i henhold till for exempel real word errors
 • legger till ord i listor før grammarcheckern
 • ser hur reglerna kan utvecklas, och om dom i det hela tatt er relevanta

Maja

 • Added lemma frå GG-lister (frå Siri og Joseph, Excel-lister)
  • Børre: er dei i termwikien? Truleg ikkje.

Elles:

 • ressursgruppa for Sijti Jarnge skal ha møte/arbeidsseminar i haust, ingen dato enno. Divvun/GT er hjarteleg velkomne : -)

Sjur

 • feilrettingar og forbetringar i skripta for å testa morfologisk analyse og regresjonar i dei
 • la til støtte for å diffa grafisk testresultata frå morfologisk analyse på Linux
 • jobba med numeral-analyse i sme
 • grammatikkontrollmøte i Helsingfors

Arbeid framover

Børre

 • collection i termwikien

Duommá

 • det same som førre veka

Maja

 • adde nye lemma fra GG
 • vil gjerne få ei innføring i termwikien
 • samansetjingar
 • proper
 • er det mogleg å generera samansetjingsformer tilsvarande det vi har for kasusbøyingar for ulike ordklasser?
 • løysa konfliktar i lag med Sjur

Sjur

 • arbeida vidare med numeralia
 • flyttinga konvertering av Giella-taggar til CG-taggar frå hfst-tokenise til fst-prosesseringa

Neste Divvun-samling

Forslag: 4.-8. september. Saker:

 • datamaskin til Linda
 • forbetringar av mwe-split
 • termwiki-gjennomgang
 • grammatikkontrollmøte
 • status for stavekontrollane

Børre vil gjerne heim om ettermiddagen onsdag 6.

Ymse

Vi skal halda kontakt med Jaska et co i høve til å redigera Giella-ordbøker i ein mediawiki-database.