Meeting2017-09-05

Divvun-møte 5.9.2017

Til stades: alle

Saker:

 • sidan sist
 • lulesamisk lingvist - neste divvun-samling
 • møte med GG
 • arbeid framover

Sidan sist

Børre

 • Har fått TermWiki-jobben fra hele sommeren online
  • litt forandra intern-format => Tomi må oppdatera eksportskriptet
  • laga etter ynskje frå GG (nordsamisk i fyrste omgang)

Duommá

 • ryddet (!) i noun og verb cont. lexicas, hvis eg plutselig kolavipper
 • jobbar med testkorpuset
 • legger til tagger i leksikonet
 • samler falske positiver av kommaregler til Linda
 • testar hur reglerna funkar
 • tweakar lexikons och compound-tags i henhold till for exempel real word errors
 • legger till ord i listor før grammarcheckern
 • ser hur reglerna kan utvecklas, och om dom i det hela tatt er relevanta

Linda

 • har vært på ferie
 • jobba med kongruensregler (subjekt-verbal i enkle setninger)
 • fiksa overgenereringer i mwe-dis og feil disambiguering i disambiguator
 • fiksa modes (tokenisers istedenfor preprocess)

Maja

 • added lemma
 • drøfter med Siri/GG
 • jobber med propernoun
 • forbereder til møte med GG

Sjur

 • tastaturarbeid:
  • datamaskintastaturinfra ferdig (inkl Windows - manglar windows-signering)
  • mobiltastatur: ny Android-app lagt ut
 • grammatikkontrollmøte i Helsingfors
 • installeringsprogram for Divvun-varene

Tomi

 • vært på ferie
 • satni.org-oppdateringsarbeid: nyare versjonar av JS-skriptbibliotek
 • OmegaT-oppdatering: få tokeniser til å berre visast ein gong i menyen

Lulesamisk lingvist - neste divvun-samling

Truleg ny smj-lingvist til neste samling, som blir 2.-6.10.

Møte med GG

Marko har bede om møte (slik vi diskuterte i Tråante i februar - når, kven, kva, kor? Moglege tema:

 • sma-normering av 1) låneord og namn + 2) sprikande normering
 • sme-normering i høve til grammatikkontrollen
 • meir termwiki-opplæring?

Når? Vi føreslår fyrste veka i november. Minst to dagar i lag med GG.

Arbeid framover

Børre

 • korpusinnsamling, sma i samarbeid med Maja
 • Bugzilla

Duommá

 • det same som førre veka

Linda

 • jobbe videre med kongruensregler, også med Duommás liste
 • evtl. kommaregler

Maja

 • missing
 • planleggja GG-møte (sma-tema)
  • Saksframlegg til 1) propernoun-normering + 2) saksframlegg om sprikende normeringer

Sjur

 • få på plass Windows-signering for tastatura
 • oppdatera iOS-tastatura
 • retta opp feilen som slår av sme-tastaturet ved oppdatering

Tomi

 • oppdatera Termwiki-eksportskriptet
 • OmegaT
 • satni.org