Meeting2017-10-17

Divvun-møte 17.10.2017

Til stades:

Saker:

 • sidan sist
 • NetSam-samlinga
 • GG-møtet
 • møterommet
 • arbeid framover

sidan sist

Børre

 • bugger
 • stallo-analyse: Nytt køsystem. Masse småtteri med det. Fungerer for det meste nå.
 • la til støtte for tex-konvertering i corpustools
 • meir flikking på pdf-konverteringa
 • har lagt til KMD-filer i korpuset (Word som alternativ til pdf)
 • har ringt til Siri Broch Johansen: jobbar gjerne om ho har tid, skal på reise, og samlar gjerne kontraktar og tekstar for oss
 • Melde om feil i LibreOfficeVoikko: North Saami spellchecking is slow

Innspel frå Siri: Prat gjerne med Inger Marie Aikio som ein mogleg korpusinnsamlar/person for å organisera samarbeidet mellom SD og forlaga.

Duommá

 • testar gramcheckern på stort korpus och samlar falska positiver (og negative)

Elena

 • installert meg på kontor på Árran
 • oppsett egen arbeidspc
 • sittet hele uken på Árran, fått reklamert for ny ansatt/julevsábme i divvun
 • tester lulesamisk tastatur
 • bli bedre kjent med divvun-nettside, også i undervisningssammenheng (til netsam)
 • forberede netsam; Begynt å lage foredragsoversikt og hjelpedokumenter til NetSam
 • Anders Kintel: ordbok tidligst klar til nyttår
 • lest dokumentasjoner, forkortninger
 • prøvd å få oversikt over giellabarggijt/lulesamiske språkarbeidere (spes svensk side)
 • begynt oversetting av samisk tastatur-nettside

Linda

 • fiksa kasusfeilfinning i adposisjonsfraser
  • feilfinningsregler
  • semantiske tagger i disambigueringsregler
  • flere disambigueringsregler for adposisjoner
 • fiksa en del kommaregler
 • litt feedback optimering i errors.xml
 • problemer med kompileringa
 • skjønne ikkje følgende epost:
external/giella-sme failed nightly build
Package: external/giella-sme
  started: Thu Oct 12 10:12:49 UTC 2017
  latest: 0.0.20150917~r158412
  existing: 0.0.20150917~r158139-1
  distv: 1
  launching rebuild
  data only
  stopped: Thu Oct 12 10:16:49 UTC 2017
  FAILED:
    https://apertium.projectjj.com/apt/logs/giella-sme/sid-amd64.log
  blames in revisions 158140:158412 :
    lene
    linda
    sjur
    thomas

Slike e-postar betyr at den automatiske bygginga til Tino fekk ein feil siste natt, og at ein av dei som er nemnde har sjekka inn ting som ikkje fungerer sidan sist kompileringa gjekk bra. Klikk på lenka for å sjå detaljar om kva som gjekk gale.

Maja

 • borte 2 dager (blomsterbarngreia)
 • taggen for folket? Hva ble det Sjur?
 • added lemma
 • drøfting av normering

Prata med fleire folk i Karasjok, m.a. om MT. Det er mange som ventar på god MT frå nordsamisk : -) Korleis kan vi få gjort noko meir med sme-sma?

Sjur

 • mykje tastatur:
  • støtte for Windows 7
  • alle kjende feil retta
  • krev meir testing
 • retta feil i grammatikkontrollbygginga ( bug 2437)
 • testa sms-ar med samiske teikn

Tomi

 • satni beaividuvvon satni.uit.no
  • ođđa eXist veršuvdna
  • alle skript peiker no til satni.uit.no
  • termwiki beaividuvvo rivttes sadjái
   • den daglege oppdateringa fungerer no

NetSam-samlinga

 • tastatura er no ferdige, men treng testing (sjå over)
 • Tastaturoversikt - sendt til Bjørn Hatteng, ikkje svar enno
 • kor mange kjem, og kva slags språk representerer dei? Børre undersøkjer

GG-møtet

8.-9.11 (Innbakt i Divvun-uke)

Giellagáldus personale (på bunnen av siden)

 • diskutera samarbeidsformer
 • òg konkrete saker - send liste til GG
 • normering av namn i plenum? Felles normeringsprinsipp for alle språk av smi-namna.
 • Sjur ordner med tolk og møterom.

GG-møte neste veke, på torsdag.

Møterommet

Gjekk gjennom planane for møterommet. Merknader:

 • større/fleire vinduer (som kan opnast)
  • meir trivsel og lys
  • lettare å lufta / skifta ut lufta

Arbeidsmiljøundersøkelse (e-post)

Enhet = ISK.

Arbeid framover

Børre

 • NetSam-førebuing
 • Ávvir-stavekontrollen

Duommá

 • testa gramcheckern på stort korpus och samla falska positiver (og negative)

Elena

 • NetSam-forberedelser
 • ferdigstille hjelpedokumenter til NetSam
 • motta tastaturoversikt
 • skaffe uit-konto
 • delta på NetSam
 • oversette tastatur-nettsiden til lulesamisk
 • noe til GG-møtet?

Linda

 • fortsette med adposisjonsfraser
 • leite etter eksempler med både skrive- og grammatikkfeil
 • samle inn grammatikkspørsmål for sakslista til giellagáldu

Maja

 • omsetja noko tekst til sørsamisk her
 • GG-førebuingar
 • missing

Sjur

 • legg til nye cmp-taggar i sma
 • tinga møterom og tolk
 • div adm

Tomi

 • sjekke inn i svn dei siste endringane
 • omsetja noko tekst til finsk her
 • bugzilla-saker

Neste møte

31.10. kl 10.00