Meeting2017-10-27

Divvun-møte 27.10.2017

Til stades: Børre, Duommá, Elena, Linda, Maja, Sjur

Borte: Tomi

Saker:

 • sidan sist
 • rapport frå NetSam (Børre og Elena)
 • program for GG-møtet
 • ymse
 • arbeid framover
 • neste møte

Sidan sist

Børre

 • NetSam-førebuingar
 • Ávvir-stavekontroll (SCAYT)
 • korpusanalyse på stallo
 • småfeil i korpustools

Duommá

 • testar och samlar främst falska positiver från storkorpuset
  • ganske mange falske positive - det må vi jobba med, fokuserer no på visse reglar som klarar seg ganske bra (for å gjera dei enno betre)

Elena

 • NetSam-forberedelser
 • skaffet uit-konto
 • oversettelser
 • instagram

Linda

 • fortsatt med adposisjonsregler både i disambiguator og grammarchecker
 • evaluering
 • retta ulike feil som dukka opp i evalueringa av adpos-reglar
 • la ut om tastaturer på instagram
 • kjøpte inn noen ungdomsbøker

Maja

 • oppdaget noen false negatives i stavekontrollen- bugger f.eks vealsjeminie -> vealesjeminie + må rette opp: note: bugger
 • GG-forberedelse - oversende spørsmålene
  • må jobbe mer med propernoun - lage kort kasusoversikt over sitatlån

Sjur

 • tastaturlanseringa (nettsider, byggja sleppversjon)
 • signering - vi har fått Windows-sertifikat frå IT-avdelinga, Brendan jobbar med integrering i bygginga
 • lagt inn Cmp-taggane som Maja har bede om
 • div. grammatikkontroll, særleg knytta til stavekontrolldelen

Rapport frå NetSam (Børre og Elena)

 • Børre prata på måndag
  • mest om tastatura - installasjon og innstilling
  • stavekontroll
  • resten av verktya, særleg Korp og nettordbøker
 • Elena prata tysdag:
  • arbeidsøkt med lulesamiske lærarar
  • innføring i Korp - svært nyttig for dei
  • mange ikkje kjent med nettsidene våre

Ein del ba om hjelp etterpå, fekk installert tastatur på datamaskin og mobil.

Samarbeid med Ovttas? Dei er veldig positive, vi skal berre ta kontakt.

Lulesamisk fattig-talesyntese: smj-til-sme-ortografi, og deretter sme-syntese?

44 påmeldte, over 30 til stades. Ein sørsamisk deltakar frå Snåsa, fire lulesamiske.

Oppfylging:

 • Ovttas (Sjur)
 • få ferdig windows-tastatura (signering) og legg ut melding på FB (Sjur, alle)
 • testa sme-som-smj-talesyntese (Sjur, Elena)
 • skolebesøk - smj, sma og sme?
  • Elena prøver å få kontakt med samisklærar i ein Oslo-skule i dag

Program for GG-møtet

Utkast til program:

onsdag 8.11.:
09.00 - opning - velkomen, praktiske spørsmål
09.15 - Giellatekno-gruppa presenterer seg sjølv og verktya dei står bak,
    særleg tekstsøkeverktyet Korp (gtweb.uit.no/korp)
10.15 - kaffepause
10.30 - Divvun-gruppa presenterer seg sjølv + verktya dei lagar og pågåande
    prosjekt, særleg stavekontrollane og grammatikkontrollprosjektet
11.30 - Innleiande diskusjonar kring korleis vi kan utvikla det praktiske
    samarbeidet kring terminologiutvikling og normeringsspørsmål

12.15 - lunch

13.15 - gruppediskusjonar kring aktuelle tema for kvart språk
14.30 - kaffepause
14.45 - meir språkspesifikke diskusjonar
15.45 - pause
16.00 - fellesdiskusjon kring samarbeidsformer
17.00 - slutt

Felles middag på kvelden.

torsdag 9.11.:
09.00 - ein gjennomgang av korleis ein arbeider med termredigeringsverktyet
    (termwikien - satni.uit.no/termwiki)
10.30 - pause
10.45 - meir diskusjon kring korleis vi kan utvikla det praktiske samarbeidet
    kring terminologiutvikling og normeringsspørsmål

12.00 - lunch

13.00 - GG har eigne møte, med tolk
15.00 - pause
15.15 - språkspesifikke gruppediskusjonar
16.30 - oppsummering
17.00 - slutt

Linda: bør vera mykje gruppearbeid, mindre tid på fellesmøte.

Ymse

 • Aili Keskitalo, Ávvir og SÁ fylgjer oss på Insta!
 • Leder for Lulesamisk språksenter: Ingrid Kintel koordinerer giellagoavdásj — undervisningsavdelingen tar ansvaret/de arbeider i team
 • giellatekno-hjemmesiden hopper mellom språk
 • ikke brukervennlig mobilversjon av nettsiden vår

Arbeid framover

Børre

 • Ávvir-SCAYT
 • Småtteri på TermWiki

Duommá

 • testa och samla främst falska positiver från storkorpuset
 • begynne å göra regler för compounds som inte kan dekkas av compound-tags (fylkaráđđi => fylkkaráđđi)
 • begynne å se på disambiguering før post- och prep regler

Elena

 • vurdera om det er smj-saker som bør diskuterast med GG

Linda

 • hjelpe Duommá med post- og preposisjonsregler (disambiguering)
 • regeltesting
 • har en del overtid, avspaserer kanskje en del i neste uka

Maja

 • GG-førebuing

Sjur

 • søknad til KMD
 • tastatursignering

Neste møte

I Tromsø.