Meeting2017-11-07

Divvun-møte 7.11.2017

Til stades: alle

Saker:

 • Sidan sist
 • Førebuingar for GG-møtet denne veka
 • Ymse
 • Arbeid framover
 • Neste møte

Sidan sist

Maja

 • missinglist fra termwiki + listene
 • skriver oversikt over propernoun -
 • bugs - må se på false positive, falske alarmer -

Børre

 • javascript og giella-scayt
 • termwikiimport/-eksport skript
 • https: //github.com/voikko/corevoikko/pull/34 tilpass libvoikko til navneromendringene i hfst-ospell
 • hjulpe Elena: -)
 • Fått Sara Marja Magga fra Snåsa kommune på TermWikien
 • Kort tur innom innsamling av tekst fra samas.no

Duommá

 • testar och samlar främst falska positiver från storkorpuset
 • ganske mange falske positive - det må vi jobba med, fokuserer no på visse reglar som klarar seg ganske bra (for å gjera dei enno betre)

Elena

 • Oversatt manglende lulesamiske sider/menyer
 • sjekket inn menu og tabs
 • Mottatt 53 sider fra divvun.no - sjekket/r om det mangler mer tekst på lulesamisk

Linda

 • vært sjuk
 • laga saksliste til Giellagáldu
 • la til feiltyper i errors.xml
 • fiksa noen kommafeilregler
 • litt instagram

Sjur

 • MT-seminar førre veka
 • tastatursignering
 • GG-møteførebuingar

Tomi

 • ledjen buozus (sjuk)

Førebuingar for GG-møtet denne veka

 • NAV-prosjekt
  • Oversette stillingsbetegnelser til samisk
 • Hvordan behandle brukere utenfor GG på TermWiki
 • få alle andre samiske ordbøker inn i satni.org
  • gjeld i alle fall smn-fin
 • kva slags verkty kan vi laga for at GG kan gjera ein betre jobb
 • GG bør laga og halda vedlike ei normeringshistorie
 • Nasjonalbiblioteket som korpusressurs - historie, problem og moglege løysingar
 • samarbeid og prosessar kring normering
  • ortografisk
  • syntaktisk
  • terminologi og leksikografi
 • «čállinrávagirji» for sma, smj?

Nasjonal standard for samisk programvare på offentlege datamaskiner

 • samiske tastatur på alle datamaskiner
 • samiske retteprogram på alle datamaskiner

Sjur tek det opp med KMD

Ymse

Arbeid framover

Duommá

 • testa och samla främst falska positiver från storkorpuset
 • begynne å göra regler för compounds som inte kan dekkas av compound-tags (fylkaráđđi => fylkkaráđđi)
 • begynne å se på disambiguering før post- och prep regler