Meeting2017-12-07

Divvun-møte 7.12.2017

Til stades: Børre, Duommá, Elena, Linda, Maja, Sjur

Borte: Tomi

Saksliste:

 • rom
 • sidan sist
 • fleksiskjema
 • arbeid framover
 • ymse
 • neste møte

Rom

Tre personar er for mykje på det rommet vi har (og heilt sikkert maks), Duommá må ofte gå til Linda sitt kontor. Vi bør ta ut det fjerde bordet. Sjur tek saka vidare.

Sidan sist

Maja

 • var borte/syk
 • møte med GG-gïelebarkijh, usikkerhet om hvilke lister som var godkjente etc. Gikk igjennom 150 lemma - sender disse over til GG igjen.
 • sett på passive verb - burde se nærmere på passive verb.
  • videre arbeid videre: - få oversikt over lister fra GG, missinglist fra Termwiki, + lister fra Incomming?
  • planlegge arbeidet med passive verb
  • cmp
  • propernoun - må få ferdig

Børre

 • Borte mesteparten av forrige uke
 • CorpusTools: html/epub-bug
 • Fikse krasj i hfst-ospell-office
 • Ny satni.org

Elena

 • oversettinger
 • missinglist

Linda

 • en del phd arbeid
 • flytting til den nye datamaskina
 • hjulpet Duomma med disambigueringsreglan sånn at han blir med å skrive regler
  • fiksa valenser
  • opplæring om barrierer, set, etc.
  • vise sammenheng med andre disambigueringsregler
 • kontakt med Giellagáldu om grammatikkontroll
 • fiksa en del kommaregler ved hjelp av nye tagger som viser til linjeskift

Sjur: ta i bruk blankteiknsanalysen for vanleg disambiguering?

Duommá

 • gjort Po och Pr disambiguering

Sjur

 • tastatur
 • grammatikkontroll

Tastatura er no ferdige - senda ut ei pressemelding? I alle fall ei melding på FB++.

Sjur og Børre oppdaterer brukardokumentasjonen.

Fleksiskjema

Sjekk OneDrive for alle!

Send inn om ein ikkje har gjort det!

Arbeid framover

Børre

 • ny satni.org
 • lemma til TermWiki
 • ordboksredigering i TermWiki

Duommá

 • gjøre Po och Pr disambiguering

Linda

 • hjelpe Duomma med disambiguering
 • phd
 • litt ferie

Elena

 • missinglist
 • oversettinger
 • installeringshjelp

Maja

 • GG-(sam)arbeid

Sjur

 • Gjera klar for stavekontrolloppdatering
 • dokumentera tastaturinnstialleringa
 • lansera tastatura

Ymse

Stavekontrolloppdatering neste onsdag.

Neste møte

Om ca 10 dagar, sjekk kalenderen til Linda.