Meeting2017-12-19

Divvun-møte 19.12.2017

Til stades: alle

Saker:

 • sidan sist
 • tastaturkunngjering
 • arbeid og fråver i jula
 • neste Divvun-samling
 • arbeid framover
 • ymse

Sidan sist

Børre

 • CorpusTools: html og epub

Duommá

 • post- preposisjon och adverb disambiguering
 • såg på stavekontrolldisambiguering

Linda: vi bør ha to ulike disambigueringar: ei for stavekontrollen, og ei for resten.

Elena

 • missing
 • lemma
 • omsetjingar
 • har hjelpt folk som har teke kontakt om installering osb.

Linda

 • installere programmer og prøve å få datamaskinen til å funke
 • ferie
 • phd
 • instagram
 • tatt imot henvendelser/spørsmål iforhold til arbeidet våres

Enno ting som ikkje fungerer heilt som det skal (t.d. modes).

Vi treng lenke til isntagramkontoen vår frå heimesida vår.

Maja

 • missinglist

Treng hjelp med 'mussere', prosessera missing-lister.

Det blir truleg eit møte på Helgeland i romjula om sørsamiske stadnamn på Helgeland. Maja dreg dit.

Sjur

 • brukarrettleiing for tastatura

Alt klart for å kunngjera på FB.

Linda: ein brukar har bede om kildinsamisk tastatur for Android.

Tomi

 • rearrange the UI of satni

Tastaturkunngjering

I dag, på Facebook og G+. Instagram? Sjur sender ut ein tekst til omsetjing.

Arbeid og fråver i jula

Ein dag fri, resten fire timars arbeidsdag.

Arbeid i jula:

 • Børre: onsdag og fredag
 • Duommá: onsdag torsdag
 • Elena: onsdag og torsdag (evt fredag istedetfor ons)
 • Linda: torsdag, ellers litt usikker og phd-avhengig
 • Maja: Jobber torsdag og/eller fredag i romjula. Jobber onsdag 20/12 her på UiT, og reiser torsdag 21.12 og blir borte fredag 22.12.
 • Sjur: avspaserer heile romjula, truleg fredag
 • Tomi: onsdag og torsdag, soaitá maid bearjadaga

Neste Divvun-samling

Det er uralsk spr åkteknologikonferanse i Helsingfors 8. januar.

(Tromsø filmfestival er 15.1.-21.1.)

Veke fem, 29.1.-2.2. Vi inviterer to ungarske forskarar til Tromsø den veka, dei har sett på bruken av samisk språkteknologi (dvs ei språksosiologisk undersøking med fokus på det vi jobbar med).

Staare veka etter, det kjem minst to frå Divvun dit, gjerne fleire. Børre skriv svar til dei.

Arbeid framover

Børre

 • CorpusTools: innsamling av korpustekster

Duommá

 • post- preposisjon och adverb disambiguering

Elena

 • missing
 • lexc-kurs med Sjur

Linda

 • mest phd
 • få analyse til å funke
 • gå gjennom eposter og spørsmål fra Kevin angående gc

Maja

Missinglist + bugs

Sjur

 • LexC-kurs for Elena

Tomi

 • satni.org

Ymse

Stavekontrolloppdateringa utsett til i forkant av Staare, dvs neste år.