Meeting2018-01-11

Divvun-møte 11.01.2018

Til stades: Børre, Duommá, Elena, Linda, Maja, Sjur

Borte: Tomi

Saker:

 • sidan sist
 • arbeid framover
 • ymse

Sidan sist

Duommá

 • post å prepos og adv disambiguering

Børre

 • CorpusTools:
  • nrk.no-innsamler: Lette etter andre filer, oppdaget at endel nordsamiske sider derfra ikke var nedlastet. La inn søk på forfatternavn -> flere tusen nye artikler
  • Fant flere konkrete eksempler der bokmål ble gjenkjent som nordsamisk, satt opp tester for dette -> skal teste langid

Forslag til ny nettstad med samisk test å hausta frå: dutkansearvi.fi

Elena

 • Muntlig avtale med Báhko (forlaget på Árran) ang kontrakt
 • Fått opplæring i kontraktskriving av Børre
 • Lest artikkel fra Bårjås; Julevsáme báhkohiebadibme
 • Prøvd å retta FAIL sammen med Børre og Lene
 • Missinglist
 • Naturbilder av Tysfjord på Instagram (samarbeider med Linda om Instagram)

Linda

 • hjalp Duommá med disambiguering av adposisjoner
 • litt anna fiksing av disambigueringsregler
 • tatt opp testinga av grammarchecker.cg3 igjen
  • mest real word error rule testing
  • fiksing av tag kombinasjoner
  • nye mwe-dis regler for overgenerering av compound
 • la ut om korp på instagram

Vi er veldig sårbare for endringar i taggane:

 • No: "vuosttáš" N Sem/Food Sg Nom
 • Tidlegare: "vuostá" Der/Dimin

Burde vi binda reglane til ordform: <"vuosttáš">?

Andre reglar bind til Err/Orth, liknande problem der.

Maja

 • Oversikt over hvilke missinglist: fra korpus + lister fra GG
 • Diskutert normering

Sjur

 • grammatikkontrollkurs på IWCLUL 2018
 • jobba med grammatikkontrollinfraen
 • oppdatert sme-tastaturet for Mac
 • div ting etter juleferien

Arbeid framover

Duommá

 • post å prepos disambiguering

Børre

 • Fortsette med språkgjenkjenning
 • Oppdatere Bugzilla

Maja

 • normering + missinglist
 • forberede saker til normering
 • org. - større konferanse/seminar i april for sma
 • bugger: false negativ/false positiv
 • (ikke alle adj. får kasusbøyinger) - må ordne - kanskje lage noe yaml-tester igjen
 • Forberede Staare- 7.-8.febr.

Linda

 • fortsette med grammarchecker.cg3 testing
 • disambiguering med Duommá

Elena

 • Missinglist
 • avtalen med Báhko
 • få liste over allerede skrevne kontrakter med lulesamiske forfattere

Sjur

 • grammatikkontroll
 • utlysingar og annan admin

Ymse

Jonne Sikkus ordboksapp for idingser og for androider.

Folk lurer på kva forkortingane i satni.org betyr - vi bør laga ei liste eller på annan måte gjera forkortingane meir forståelege.