Meeting2018-01-12

Møte om Staare

Til stades: Børre, Elena, Maja, Sjur

Saker:

 • førebuing
 • slepp i samband med Staare?
 • presentasjon der
 • andre opplegg i Staare?

Maja og Børre: Har prata med Sylvia Sparrok. Har fått tider for presentasjonar (sjå lenger ned).

Staare/Östersund. MIUN Mittuniversitetet hörsal F234. Program (pdf)

Andre lenker:

Førebuing

 • ta med ståbanneret
 • ting fleire og ta med TTS-esker
 • ta med flygeblad (treng ikkje trykkja opp fleire)
 • lage film/powerpoint om installasjon av tastatur/stavekontroll, bruk av nettjenester som går på en maskin på stand

Heimesideoppdateringar:

 • lenke til SoMe (FB, Insta) på heimesida vår
 • meir mobilvenleg side (underflikane øydelegg oversikta, fyller mest heile innhaldet)
 • betre presentasjon av gruppa / medarbeidarane (bilete, kort tekst)
 • fjerna irrelevant tekst og sider
 • side om normeringa av divvun-verktya, lenke til normeringsvedtak (om det finst)
 • lag ei side med låneordsgenerator? skriv inn norsk/svensk/xxx, få ut sma-/sme-/smj-form osb - spørs om vi rekk det til Staare, men eit godt forslag som vi må få ut
 • illustrasjoner

Slepp i samband med Staare

Stavekontrolloppdateringar (Sjur)

Presentasjon der

 • 7.2: kl.15.40-16.10 = Digigïele
 • 8.2: kl.09.30-10.30 = workshop under Digigïele-seminaret

Andre opplegg i Staare?

Stand heile onsdag og torsdag? Maja spør Sylvia.

Neste møte

 • møte om presentasjonen måndag etter lunsj (B, E, M)
 • statusmøte fredag 19.1. kl 10 (alle fire)