Meeting2018-01-19

Staare-møte 19.1.2018

Til stades: Børre, Elena, Maja, Sjur

Saker:

  • status
  • arbeid framover

Status

presentasjonen i Staare

Delt presentasjonen i fleire delar, notatar frå førre møtet her

Maja: skal vi bli ein dag til, og halda stand på minisymposium? Maja spør David Kroik så snart som råd.

stavekontrolloppdatering

Dela SMJ i to: NO (æ) og SE (ä). Men mange andre ting er òg tagga med Area, og ein del gonger er det dialektvariasjon heller enn ortografisk variasjon knytta til land + skilnader i låneordstilpassing og ulike låneord.

For komplisert og tidkrevande, vi set ting på pause no.

Heimesidene

  • mobiltilpassing (Børre & Sjur)
  • lenke til SoMe (Sjur)
  • i Tromsø skal vi se på hvor vi kan freshe opp nettsiden med illustrasjoner

Arbeid framover

  • avklaring om miniseminar / ekstra dag — om ja, tinga ekstra hotellnatt
  • gjera ferdig presentasjonen
    • møte mandag 22.1 kl. 13 (presentasjonen og irrelevant info på nettsiden)