Meeting2018-02-02

Divvun-møte 2.2.2018

Til stades: Børre, Elena, Linda, Maja, Sjur

Borte: Duommá, Tomi

Saker:

 • sidan sist
 • arbeid framover
 • ymse
 • neste divvun-møte

Sidan sist

Børre

 • språkidentifisering (ny modul), treningskorpus
 • Staare-førebuingar
 • TermWiki
 • divvun.no for mobil
 • xserve krasjet, fikk opp nettsider og -stavekontroller. Bugzilla mangler foreløpig.

Duommá

 • fiksa en del taginkonsistenser
 • disambiguering av adposisjoner

Elena

 • missinglist (fokus på ord som ender med lasj)
 • noun og adj: endret lemmaer som følger gammel normering
 • Staare-møter
 • Staare-presentasjon
 • smj-feilrettinger
 • Instagram og Facebook-oppdateringer

Linda

 • regeltesting (avslutta ekteordsfeil, begynte med sammensatte ord og syntaktiske regler)
 • ga beskjed om taginkonsistenser og ordformer som burde bli err-ortha til Duommá
 • bytta ut noen disambigueringsregler (for attributivformdisambiguering) med regler fra den deskriptive analysatoren
 • litt bugzilla
 • beretta om besøk fra Ungarn/Lenes foredrag på instagram

Maja

 • missinglist
 • typos
 • PXlexicon-bugger
 • nyttige tilbakemeldingar frå ny NDS / Chiara- orre: passive form

Sjur

 • tastaturmøte -> opplæring av IT/Orakel
 • støtte for Area-taggar
 • diverse forbetringar av infraen:
  • raskare filterbygging (sem)
  • grammatikkontrollgenerator
  • m.m.

Arbeid framover

Børre

 • Staare

Duommá

 • disambiguering av adposisjoner

Elena

 • Staare

Linda

 • regeltesting

Maja

 • missinglist
 • typos
 • PXlexicon-bugger

Sjur

 • oppdaterte stavekontrollar ut

Ymse

Fagrådsmøte, truleg i slutten av april.

Neste divvun-møte

Tysdag etter Staare, kl 10

Neste samling i Tromsø - fyrste veka i mars?