Meeting2018-02-27

dDivvun-møte 27.2.2018

Til stades: alle

Saker:

 • sidan sist
 • plan for 2018
 • ymse
 • arbeid framover
 • neste møte

sidan sist

Børre

 • Korpusanalyse
  • Dårlig med plass på fellesdisken til gtsvn/gtweb/gtlab, har flyttet analysene til gtweb.uit.no/corpus
 • Mobiltilpasset Divvun. Tilgjengelig på https://gtsvn.uit.no/branches/divvun-2018
 • TermWiki
  • brukerstøtte
  • nye lister
 • Bøker fra Trøndelag fylkesbibliotek

Sjur: Møte om diskar og nye serverar på torsdag kl 10.

Duomma

 • adpos and adverb disamb

Elena

 • Missing list og fokus på ord som ender med lasj
 • Laget nye lexicon for ord som ender med lasj

Må skilja mellom -ialasj og -olasj m.fl.

Linda

Maja

 • App - spelte inn lyd for forlag (sørsamisk bildebokapp)
 • lagt inn fleire ord, bl.a. frå bildebokappen
 • syke barn

Sjur

 • vinterferie
 • plan for 2018

Tomi

 • termwiki missing list
  • words/terms/termwiki/tools/run-analyser.sh
 • satni re-org

plan for 2018

Sjå separat dokument.

ymse

Sydsamiska språkgruppen undrar om ni har möjlighet att komma och hålla et fördrag om erat arbete om språkvärktyg.

Språkseminariet kommer att vara Östersund den 17-18 april 2018. Från Lunch – lunch.

Har ni möjlighet att komma? Vilken tid passar er bäst och hur lång tid behöver ni?

Ja. Plan:

 • Presentera verkty
 • kva vi kan hjelpa med i terminologiarbeidet (ta fram termkandidatar)

Kven: Maja, Børre, Sjur

Anna arrangement i Staare den veka, vi må tinga hotell raskt.

arbeid framover

Børre

 • nye lister inn i TermWiki
 • følge opp Trøndelag fylkesbibliotek
 • mere divvun.no

Duomma

 • adpos and adverb disamb

Elena

 • Vinterferie 7.-9. mars
 • Missing list
 • Hva burde prioriteres?

Linda

 • jobbe med errata (phd)
 • jobbe med blogginnlegget om grammatikkontroll

Maja

Uke 9 (Vinterferie for barna):

 • missinglist fra GG: s lister(jobber fra Karesuando og Kiruna)
 • legg lemma som skal inn under Poss.Suff.

Uke 10:

 • Pos.Suff + passive,

Sjur

 • årsplanlegging
 • storutlysing
 • fagrådsmøteplanlegging

Tomi

 • satni re-org

neste møte

Neste veke, torsdag kl 10.