Meeting2018-04-19

Divvun-møte 19.4.2018

Til stades: Børre, Duommá, Elena, Linda, Sjur

Saker:

 • Staare-GG
 • sidan sist
 • neste veke
 • Ymse

Staare-GG

Fyrst vanleg presentasjon (alle verktya våre), deretter diskusjon om språknormering.

Sidan sist

Børre

 • Dict inn i TermWiki
 • Presentasjon til Staare

Duommá

 • gikk gjennom grammarchecker.cg3 med Linda for å velge ut regler vi vil ha med i første versjonen av grammatikkontroll
 • adverb adposition disambiguation

Elena

 • missing lemmas fra gamle giellagálldo-møtedokumenter
 • missinglist

Linda

 • testing av grammatikkontrollregler
 • gikk gjennom grammarchecker.cg3 med Duommá for å velge ut regler vi vil ha med i første versjonen av grammatikkontroll
 • begynte å jobbe med kommaregler som skal kanskje være med i første versjonen
 • diskuterte en del konstruksjoner med Duommá og Ritva
 • hjalp Maja med latex
 • fiksa en del ting Kevin hadde sendt mæ (analyseproblemer til Avvir)

Sjur

 • velferdspermisjon
 • retta feil i make clean for grammatikkontrollen
 • jobba meir med utlysinga

Neste veke

 • alle bør vera til stades i kjernearbeidstida, dvs 9-15, heile veka
 • torsdag: møte med fagrådet
 • Cmp-tag for Cmp/SplitR?
 • grammatikkontrollmøte

Ikkje planlegg for mange møte og for tett - nok med pause i mellom! Hugs: lunsj kl 12!

Ymse

Ingen ting : -)