Meeting2018-04-27

Divvun-møte 27.4.2018

Til stades: Børre, Duommá, Elena, Linda, Maja, Sjur

Saker:

 • Sidan sist
 • Neste samling
 • Ymse
 • Arbeid framover
 • Sommarferie

Siden sist

Børre

 • Dict i TermWiki
 • Bugzilla sender ikke e-post. Den varsler om tomme adresser og feiler av den grunn, selv om adressene er satt. Virker som om de blir tolket feil … sukk!
  • Børre prøver å setja opp på divvun.uit.no i staden
 • sekretær under møtet med referansegruppa

Duommá

 • adverb adposition disambiguering
 • diskutert syntaktisk komparativ med bedrevitere / Biret Ánne & Ritva

Elena

 • missinglist og GG-lister
 • leser masteroppgave
 • skype for business

Linda

Maja

 • presentasjon/reise (normeringsaker (lest meg litt opp på fonologi) + satt meg litt bedre inn i (utvidede) søk i korp) Staare og Hattfjelldal
 • lister fra GG
 • missinglist/dubletter

Sjur

 • Utlysing
 • mobiltastatur for iOS - rettingar
 • leita etter, fann og løyste eit problem med smj på visse maskiner
 • la inn PROTECT i gramcheck-disamb
 • jobba med dublettar i sma (i lag med Maja)
 • forberede og gjennomføre møte med referansegruppe

Neste samling

Lindas disputasuke. Uke 21, 22-25. mai (mandagen er fridag)

Ymse

 • Gjekk gjennom innhaldet i FAIL-e-postar frå nattlege bygg, og kva ein skal gjera med dei.
 • Linda: Sommarjobb eller korte engasjement for sma eller smj (eller begge) fram til vi får ein ny programmerar?
 • Linda jobbar berre med disputasførebuingar frå og med neste fredag.
 • Børre avspaserer hele 2. mai og halve 3. mai.

Arbeid framover

Som vanleg.

 • sma: jobba med smi-namna og bindevokalar + informere om divvun-sma, Instagram, facebook.
 • Dict i TermWiki
 • Bugzilla til divvun.uit.no
 • Snapchat "snaepmie": vi får låna ein samisk konto for neste Divvun-samling, slik at vi kan kringkasta frå livert i Divvun heile veka : )

Sommarferie

 • Børre: slutten av mai og fire uker frem, muligens
 • Duomma: juli?
 • Elena: fellesferien?
 • Linda: ?
 • Maja: slutten av juni - juli?
 • Sjur: ca fellesferien, detaljar seinare