Meeting2018-05-15

Divvun-møte 15.5.2018

Til stades: Børre, Elena, Maja, Thomas, Sjur

saker:

 • Sidan sist
 • neste samling
 • arbeid framover

Sidan sist

Børre

 • Oppgradert bugzilla, løste e-postproblemer
 • Lagt Elena til som CC, etc. på lulesamiske bugger
 • Lag masse bugger basert på tilbakemeldinger fra Sara Marja Magga
 • Nginx på nye gtoahpa
 • Hjelpe en bruker med Divvun på Mac. LO-installat øren funker ikke.
 • Dict på TermWiki
 • Kom med Rolf Andersen på IT om sertifikat, skal fikse det så fort som mulig
 • Rask kikk på tagg-sortering

Duommá

 • jobbet med syntaktisk komparativ og superlativ før å unambigiøst lukke ut adverb fra adjektiv:
  • eambbo [ duođalaš čoahkkin] vs. [eambbo duođalaš] čoahkkin =
   • mer et seriøst møte vs. et mer seriøst møte
 • Overvaket utviklingen av power point presentasjon, fra sin späda Linda, knappt synlig i mulden, til en full blomst av skjønnhet og ett under av farver
 • adposition og adverb disambiguation

Elena

 • transitive, intransitive verb
 • missing
 • Fikset på tilgangen til bugzilla med hjelp fra Børre
 • MT

Maja

 • Tallord
 • sett på problemstilligner fra Anja - adverb vs partikler
 • ordbøker - tilbakemelding fra Sara Marja - tilbakemelding på ord, ønsket et møte om ordbøker
 • (stedsnavn - uttale)
  • liste fra Anna Jacobsens "Don jïh dan bïjre"

Sjur

 • retta skript for å få liten forbokstav ved deriverte namn - vi treng ikkje lenger å gå via configure.ac
 • jobba med problem med samansetjing i smj
 • Strevd med å flytte semantiske tagger - måtte gje opp -> Børre
 • la inn gamle og tapte Bugzilla-meldingar på nytt
 • har skrive på møtereferat frå referansegruppemøtet (ikkje ferdig enno)
 • hjelp og støtte til grønlendingane
 • litt småplukk på app-utlysinga

Neste samling

Neste veke. Ting som skjer:

 • Linda sin disputas
 • Sametinget sin kommunekonferanse
 • møte om "Don jïh dan bïjre"
 • møte om G3 og NomAg og taggrekkjefylgje
 • Snapchat-veke
 • møte om tokenisering av forkortingar

Arbeid framover

Børre

 • lintar for lexc - taggsortering og -komplementering
 • ordformsliste fra "Don jïh dan bïjre" med eksempelsetninger (siden mange ord er ikke skrevet etter norm …)
 • kopiere oppsett fra gtsvn til gtsvn-01, overgang fra gtsvn til gtsvn-01 når det passer for IT-avdelingen

Duommá

 • adposition og adverb disambiguation
 • fjerna POS-taggar i affiksfilene for substantiv og adjektiv

Elena

 • transitive, intransitive verb
 • bøker
 • divvun-uke på Snapchat

Maja

 • Melde oss på kommunekonferansen
 • Propernoun - bindevokal - twol - sma
 • Bugzilla

Sjur

 • gjera ferdig møtereferat frå referansegruppemøtet

Ymse

 • Maja: kommunekonferansen - skal vi dit? Ja, nokre av oss: Børre, Elena, Maja, Sjur.
 • Børre landar tysdag 10.20 - måndagen hadde berre veldig dyre billettar