Meeting2018-06-01

Divvun-møte 1.6.2018

Til stades: Børre, Duommá, Elena, Linda, Maja, Sjur

Saker:

 • Sidan sist
 • Arbeid framover
 • Neste Divvun-samling
 • Ferie
 • Ymse

Sidan sist

Børre

 • Tagsorterer (uke 20)
 • Bugzilla
  • Passord til Maja og Sara Marja Magga
 • gtsvn
  • få sertifikat på plass
 • nginx på gtoahpa-01 sammen med Chiara
 • Sørsamisk OCR-et innhold
  • Don ja daan bijre
   • IRL-diskusjon med Maja og Sjur om veien videre
   • Lag epuber (med reformattering til opprinnelig layout) som inneholder hele innholdet, med Jakobsens rettskriving
  • Lag epub av Tjaebpemes låvnadahke slik at setningen ikke er brekt i midten.
  • Reformattere miehtjiesdajven_baernie.doc til opprinnelig layout
 • Lindas PhD
 • Sametings- / kommunemøte
 • divvun.org layout var borti stående og vegger. Gjenopprette sdbootstrap-forrest-skinnet, bygge nettsted -> fikset
 • Fao online-stavekontroll, ordne tilgang til Trond på divvun for nødvendige kontoer via ssh-nøkler
 • CorpusTools
  • Gjennomgang av installasjonsproblemer Trond hadde
   • Fikk en advarsel i installasjonen
   • Finn ut hvordan man avinstallerer CorpusTools helt
   • Forbedre dokumentasjon
 • dictionary2wiki-konvertering snart på plass

Duomma

 • Selfie-mappe jeg zulip
 • mangler fra historieverk - ferdig!
 • syntaktisk komparativ - snart klar før publisering!
 • adverb adposition disambiguation

Elena

 • missinglist
 • høy 11-19
 • lokalisert noen adjektiv som ble lagt inn som substantiv
 • vedlikehold av oversettelsesprogrammet sme-smj; retta setningsoppbygging (og endra oversettelse) i samarbeid med Lene
 • Lindas PhD
 • Divvun på SnapChat
 • Sametings- / kommunemøte

Linda

 • disputas
 • kommaregler
 • syntaktisk komparativ
 • Administrative ting
 • Snakk med Trond om å få Eckhard til Tromsø
 • Må kanskje ta en arbeidsdag i ferien, for å være med på workshop med Eckhard

Maja

 • kommunekonferanse
 • Jobbet med tilbakemeldinger på Anjas problemstillinger
 • Samtale om prinsipper for ordklasseinddeling, samtale med Trond, Lene og Anja - pron: Det. eller Perspronomener - altese, dïhte, satne -Logoforisk
 • mandag: møte i bibelselskapets repr. - oversettelse av bibel
 • Don jih daan bijre, Anna Jacobsen - Takk til Børre!

Sjur

 • Linda-PhD
 • Sametinget sitt kommuneseminar
 • tastaturapp for iOS / iPhone ut som beta
 • Laga smj-omsettjing av sme-historiebok, missingliste til Duommá
 • Mange rettiingar i smj for samansetjingane

Arbeid fremover

Børre

 • ferie, men møte med NAV om nordsamisk 11. juni i Kautokeino
 • dictionary2wiki -> rundgang
 • lexc2wiki -> rundgang
  • treng tilbakemelding frå andre på v1, v2, osb
  • Sjur må flytta affiks-innhald frå stems/ til affixes/

Duomma

 • adverb adpos disamb
 • syntaktisk komparativ og sen superlativ når linda kommer tilbake

Elena

 • missinglister
 • sme-smj-MT

Linda

 • ferie

Maja

 • nobsma-substantiv ca. 300 jeg ordboka som ikke får analyse. Should check the other word classes too.
 • Tur til Hattfjelldalen neste veke

Sjur

 • Tur til Hattfjelldalen neste veke
 • Meir iOS-tastatur
 • sjå på v1, v2, osb i samband med lexc2wiki
 • flytta affiks-innhald frå stems/ til affixes/ etter diskusjon med lingvistar
 • sjå på forslag til nye nettsider

Neste Divvun-samling

Siste uke i juni da Lene har disputas, dvs 25.-29.6.

Ferie

 • Børre: hele juni + veke 29 (juli)
 • Duommá: hela juli og første uke i august
 • Elena: fellesferien
 • Linda: 4.-21. juni (både ferie og avspasering), resten vet jeg ikke ennå, evtl. Ei uke i juli og noe i oktober / november, har en ferie fra hele året også
 • Maja : Hela juli og førsta uke i august (sannsynligvis)
 • Sjur: truleg heile juli + først i august

Ymse

 • Satsar på å sleppe laus syntaktisk komparativ på Ávvir ved neste Divvun-samling. Må koordinerast med Kevin, og vi må informere Ávvir om den nye funksjonaliteten.
 • ordklassedefinisjonar og ordklassedeling - kvifor har vi valgt analysene vi har valgt (bør dokumentere)? Og korleis skal ein forstå smj-numeralia? Tema for en lingvist møte i nær fremtid.
 • litt diskusjon om svar frå Sametinget om Trøndelag/Tröndelaage