Meeting2018-08-15

Divvun-møte 15.8.2018

Til stades: Børre, Duommá, Elena, Maja, Sjur

Borte: Linda (ferie)

Saker:

 • Sidan sist
 • Arbeid framover
 • Neste Divvun-samling
 • Ymse

Sidan sist

Børre

 • Endel forbedringer i Bug 2487 - Nytt verkty for å sortera taggar og sjekka lexc-strukturen i stems-filene
 • Dict inn i TermWiki
  • Sørge for at xml-filene i utvalgte språkpar er gyldige i henhold til dtd (rette i både xml-filer og dtd)
  • Importertere dicts inn i TermWiki på egen maskin
  • Lage redigeringsgrensesnitt for dette
 • NAV-workshop i Kautokeino 13/8 (Trond var også der)
  • NAV skal prøve å få PAM (Plattform for arbeidsmarkedet) på nordsamisk.
  • PAM => CV- og stillingsløsning
  • Følgende var representert: NAV-Nesseby og Kautokeino, fylkeskommunen, Sametinget (språk og administrasjon), Divvun (meg), Giellatekno (Trond), tre stykker fra NAV som driver med prosjektet.
  • Ontologi og statisk innhold skal oversettes og tilpasses for nordsamisk i tillegg til engelsk, bokmål og nynorsk.

Diskusjon om NAV-prosjektet og dict-termwiki-arbeidet.

Møte om dict-termwiki (Børre, Sjur): måndag 20. kl 9: 30.

Duommá

 • går gjennom lenes 1-2p liste for 3p verb

Vil vera aktuelt for sma og smj òg.

Elena

 • missinglister (langt på veg)
 • lest (grammatikkar, avhandlingar)

Maja

 • Dict - Not_norm_lemma - tilbakevendende spørsmål er cmp
 • prop i nobsma, smanob - prop i smanob --> nobsma?
 • Bug 2487 - Nytt verkty for å sortera taggar og sjekka lexc-strukturen i stems-filene - Vil se på taggene. Hva er konklusjonen i bug 2487?
 • Fikk spørsmål om det finnes noen program for dokumentasjon av stedsnavn? Duomma vet muligens? Duommá: Excel, plotte inn koordinater; skriv til Stine Benedicte Sveen (Sametinget): stine.benedicte.sveen@samediggi.no

Maja vil gjerne ha meir samarbeid med Ove Lorentz, særleg om namn.

Sjur

 • fekk ut oppdatert versjon av iOS-tastaturet før ferien
 • arbeidd med utlysinga av programmeringstenester (innkjøp)

Arbeid framover

Børre

 • termwikien
 • korpusanalyse - møte med IT for å diskutera behova våre?

Duommá

 • gå gjennom lenes 1-2p liste for 3p verb
 • adpos disambiguation

Elena

 • missing

Maja

Dict - missinglists (* gå gjennom lenes 1-2p liste for 3p verb) (missinglists fra bibeltekstene) cmp - taggene (ikke enda) (Cállinravvagat to sma)

Sjur

 • meir innkjøpsadm og anna adm
 • ska lese Hele "Acknowledgements"

Neste Divvun-samling

Uke 35 eller 36.

Ymse

Kunne vi ha Divvun-samlingar andre stader enn i Tromsø? Helsingfors med møte i lag med Hfst-gjengen? Oslo?

Elena jobbar halv dag kvar dag resten av veka pga reise, gravferd og bryllaup.