Meeting2018-09-27

Divvun-møte 27.09.2018

Til stades: Børre, Elena, Linda, Maja, Sjur

Saker:

 • sidan sist
 • arbeid framover
 • neste Divvun-samling

Sidan sist

Børre

 • sátni.org:
  • Lage tester
  • Jobbe med å tolke og vise paradigme mottatt fra smi.cgi
  • Gi beskjed på nettsiden om at man må ha minst Explorer 11, Firefox eller Chrome.
 • Korpus:
  • Få til xfst-analyse
  • Lage mulighet for bygging og analyse for xfst, også
  • Mail til ČálliidLágádus om kontrakter
  • Ávvir
   • Mottok stikkprøve på ferskt korpus i sommer. Flere versjoner av dokumentet vises i samme dokument, uten versjonsinfo. Spurte om det er mulig å få enten versjonsinfo eller bare nyeste versjon av innholdet.
 • Grammatikkontroll: Jobbe med feedback sammen med Linda

Elena

 • missing
 • forelesninger av NORD Universitet ved/ Bruce Morén-Duolljá og Sandra Nystø Ráhka
 • Divvun-presentasjon for Árran giellaguovdásj (undervisning)
 • partitiv
 • smj-propernouns

Linda

 • ble ferdig med moanat-kongruensregler
 • begynte å jobbe med buorre-kongruensregler
 • fiksa ting underveis (kommaregler, andre kongruensregler)
 • jobba med feedback i lag med både Kasia og Børre (formulering, korte og lange forklaringer)
 • få til en CG-workshop ilag med Eckhard kanskje i november (21.-26.?) ((Hijven!: -))
  • forslag for sma/smj/nybegynnaropplæringa: disambiguera vekk (sikre) irrelevante forslag i stavekontrollen
 • satt opp artikkelstruktur for Computel-3 konferansen

Maja

 • adjektiver - forbereder til Oulu - möte + kommet over en fin teori : )
 • Missinglister GG-lister - antagelig fått en referanseliste over normerte lemma: utfordringer - *** Use/DNorm = lemma som er i henhold til ortografiske rettskrivingsprinsipper- Use/NotDNorm = Ikke samsvar
 • Kjöre missinglist over lemma fra termwiki?
 • stadnamn - kva slags ortografiske problem finst det + snakke med informanter
 • Dicts
 • Forslagsmekanisme - typos-fila
 • Sörsamisk språkmedarbeider - kanskje/antageligvis etter jul
 • sendte en ./devtools/generate-prop-wordsforms.sh -oversikt til Ove Lorentz - Håper på kommentarer fra ham.

http: //www.giella.org/meetings/7MQPiufifee2wcmEiG6cWs

Sjur

 • la til støtte for potensielt raskare kompilering med xfst-reglar i staden for twolc
 • laga felles punktteiknsfil for alle språk
 • fann og retta feil i kyrilliske tastatur (ersja og moksja)
 • admin:
  • søkte på EU-prosjekt i lag med Lingsoft
  • arbeidde med søknad i Canada
  • arbeidde med å få til avtale mellom SD og UiT
 • testa sma-stavekontrollen for å sjå på kva vi kan forbetra på forslagssida
 • meldte feil i stavekontrollen for MS Word - vart retta med ein gong
 • jobba mykje med abbr i sma for å få til betre segmentering og analyse av abbr, særleg med tanke på punktum og setningsinndeling
 • innkjøp av programmeringstenester

Maja: GG har gjort vedtak om bruken av bindestrek - obligatorisk ved opphoping av konsonantar og vokalar i samansette ord.

Arbeid framover

Børre

 • Fikse støtte for mulighet for å merke tekster med tradisjonelt språk
 • Paradigmevisning i sátni.org
 • Ordbok i TermWiki
  • Id-er i dicts-xml-filene
  • Overføre data til TermWiki

Elena

 • missing

Linda

 • jobbe med sammensettinger (forbedre regler)
 • skrive artikkel
 • jobbe med feedback

Maja

 • gå gjennom åjvie...læstoe
 • adj-artikkel til Uleåborg/Oulu
 • fortsette samtale med Ove Lorentz + informanter om stednavn
 • Rettskrivingsråd - sma

Sjur

 • tilbodsevaluering (programmeringstenestetilbod)
 • abbr og setningsinndeling
 • artikkel til Computel-3

Neste Divvun-samling

8.-12.10.2018 (veke 41), ev veka etter (42).