Meeting2018-11-09

Divvun-møte 9.11.2018

Til stades: Børre, Duommá, Elena, Linda (berre tekst), Sjur

Saker:

 • Gjort sidan sist
 • Arbeid framover
 • Neste samling
 • Ymse

Gjort sidan sist

Børre

 • få korpusanalysen til å fungere smidig: lage masse småjobber på stallo delt etter hfst/xfst, språk og korpus
 • få oppdateringen av termwiki -> sátni.org å fungere smidig
 • fikse feil i sátni.org (frontend) og termwiki-navn etter å ha ordnet med automatisk bugmelding via Sentry
 • TermWiki-konvertering
  • begynt på jobben med å konvertere JustermTana til TermWiki-format
  • begynt å lage flettemetode for nytt innhold, for å unngå duplikater
 • oppstartsmøte med TheTechnoCreatives i Göteborg sammen med Sjur
 • delta på «Gjenbruk av språkdata gir gevinst»

Duommá

 • evaluering och translationer - artikler
 • lexicon arbeid = speller forbedringer
 • bytt ut konrad nielsens i sme och smj
 • syntaktisk superlativ test

Elena

 • missing
 • opplæring fra Linda: semantiske tagger for lulesamisk
 • forelesninger fra Nuortta universitiehtta ved Morén-Duolljá og Nystø Ráhka
 • konferanse samisk andrespråkskonferanse
 • spørsmål: apostrofer under kommentarer?

Linda

 • jobba med mwe-dis regler for sammensatte ord
 • jobba med mw-dis regler for setningsgrenseidentifisering
 • jobba med evaluering av begge to
 • Computel artikkel
 • iwclul artikkel
 • ordne CG-workshop
 • hjalp Maja og Elena med semantiske tagga for lule- og sørsamisk

Maja

 • adjektiv
 • artikkel + presentasjon til Uleåborg

Sjur

 • diverse testing med ulike fst-ar og språk
 • div admin - kontrakt med firma no i boks!
 • artikkel til ComputEL-3 i lag med Linda, Kevin
 • artikkel til IWCLUL 2019 i lag med Linda, Duommá
 • jobba med Konrad Nielsen i div språk, abbr
 • blokkerte dynamisk samansetjing for MWE-tagga lexc-oppføringar
 • yaml-retting i fkv
 • møte i Gøteborg med TheTechnoCreatives

Arbeid framover

Børre

 • svn for páhkat-repo, passande url
  • f.eks https: //pahkat.uit.no/sami, pahkat.uit.no/ling

Duommá

 • evaluering och translationer - artikler
 • syntaktisk superlativ test

Elena

 • besøke Drag skole
 • semantiske tagger
 • missing

Sjur

 • artikkel
 • adm

Neste samlinger

I Tromsø 19.-23.11., 10.-14.12.

Ymse

Elena: Har fått tips om fleire om folk som kan jobba for oss på timebasis.