Meeting2018-11-20

Divvun-møte 20.11.2018

Tilstede: Børre, Sjur, Elena, Linda, Duommá

Saker:

 • sidan sist
 • CG-Workshop
 • Korpus-innsamling
 • arbeid framover
 • Ymse

Børre:

 • redirect til ssl på gtsvn
 • pahkat.uit.no ordnet som alias for gtsvn
 • satni.org skal ha satni.org/article/<lemma> ved treff. Jobber med å lage en løsning for det.

Duommá:

 • iwclul evaluering
 • computel3 evaluering

Elena:

 • Sem-tags; gjennomgår/retter lemmaer merket "tags_via_apertium"

Linda:

 • artikkelskriving
 • evaluering av setningsgrenser
 • CG-workshop

Maja:

 • presentasjon i Uleåborg

Sjur:

 • artiklar og evaluering
 • setja opp ny maskin
 • samarbeid med TTC

Testing:

 • Duommá treng ny iPad for å testa (stor skjerm)
 • Børre: vil/bør testa på billige Huawei-telefonar - Børre testar heime fyrst, deretter vurdera om vi treng ein eigen testetelefon
 • Google Chromebook til Børre

CG-workshop:

Korpus-innsamling

Børre og Sjur fylgjer opp dette.

Arbeid framover

Duommá:

 • iwclul evaluering
 • testa gram-checker regler

Linda:

 • CG-workshop
 • fikse setningsgrenseregler

Alle:

 • testa nye mobiltastatur med stavekontrollar + stavekontrollar i heile systemet så fort dei kjem ut

Ymse

Skriv gjerne kort på norsk og samisk om det eigne arbeidet (ev engelsk). Døme: