Meeting2018-12-04

Divvun-møte 4.12.2018

Til stades: Børre, Duommá, Linda, Maja, Sjur

Sjuk: Elena

Saker:

 • sidan sist (skriftleg)
 • KMD-møte på fredag
 • endringar i GT
 • neste Divvun-samling
 • arbeidet framover
 • ymse

Sidan sist (skriftleg)

Børre

 • stier til artikler i sátni.org, f.eks.: http: //sátni.org/article/giella
 • https: //pahkat.uit.no/divvun og https: //pahkat.uit.no/artefact oppe og går
 • begynt med i18n på sátni.org

Duommá

 • CG workshop
 • finished iwclul.eval
 • testing and tweaking gram.chk.rules

Elena

 • sjukmeldt

Linda

 • CG workshop
 • begynte å fikse mwe-dis regler for særskriving
 • lage pensumliste
 • begynte med undervisningsforberedning
 • alt det administrative som har med undervisninga å gjøre
 • COST søknad

Maja

 • Dict-filer m/missinglemma
 • prop-noun
 • Presentasjon m/ deltagelse i Oulu - Sámi Giella ja Girja etc.
 • CG-kurs - bør jobbe videre med dette
 • Syk en uke

Sjur

 • undervising på Helsingfors universitet
 • blokkerte dynamisk samansetjing føre og etter særskriving
 • signering og anna styr for nye og oppdaterte program

KMD-møte på fredag

Kva har vi gjort i år?

 • grammatikkontroll:
  • utvikla en ny teknologi/metode for å splitte opp mulige sammensatte ord, finnne setningsgrenser
  • utvikla en mekanisme for å forbedre forslag fra rettskrivingsprogrammet
 • allmenne forbetringar av alle språk:
  • stavekontrollar
  • analysatorar
  • maskinomsetjing
 • oppdatert mobiltastatur for iPhone
 • forbedret oppdatering fra TermWiki til sátni.org
 • samarbeid med Giellagáldu - lagt inn terminologi i analysatorane/stavekontrollane
 • formidling:
  • sma: møte med Gïelegaaltije i april ang. normeringssprossess -igangsatt arbeid på bla. propernoun, Cállinravvagat til sma, etc.
  • skrevet artikler for konferanser i 2019 (Honolulu, Tartu)
  • konferansar og seminar: Östersund, Hattfjelldal, Uleåborg
  • planla møte med samiske studentar i Trondheim, utsett til seinare
  • instagram: 199 bidrag, 270 følgere
 • korpus:
  • har vore i kontakt med ČálliidLágádus, klare til å skriva under kontrakt (dekkjer alt dei har)
  • sma-korpus - vært i kontakt med Roy Kvitfjell om flere læreboktekster,
  • Anja: syntaks - analyse av sma-barnebøkene frå Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
  • sma: igangsatt transkribering av eldre tekster som Hálaz, Qvigstad
  • oppdatert Korp i samarbeid med GT
  • Oppdatert Dict
 • ny versjon av satni.org
 • videreutdanning:
  • første avhandling og disputas om nordsamisk grammatikkontroll i mai 2018
  • arrangert en workshop i lag med Giellatekno og henta høy kompetanse innafor CG (=grammatikkontroll, korpusanalyse, MT, avansert stavekontroll) til Tromsø (Eckhard Bick)
 • lyste ut innkjøp av programmeringstenester, har skrive under avtale med to firma, og starta samarbeidet

I kjømda:

 • mobiltastatur med stavekontroll
 • stavekontroll i heile Windows og macOS

Endringar i GT

Ciprian sluttar, siste arbeidsdag på fredag denne veka.

Neste Divvun-samling

Møte med referansegruppa 17.januar i Tromsø. Neste Divvun-samling blir difor 14.-18.1.2019.

Arbeidet framover

Allment

Lansering i veke 51 (absolutt siste frist er fredag 21.12.):

 • mobiltastatur med stavekontroll (sma, sme, smj, smn)
 • stavekontroll for heile Windows og macOS (systemstavekontroll)
 • eit eige installeringsprogram (Divvun-installeraren, Divvun Installer, Divvunsajáiduhtti), andre forslag:
  • Divvunstaller -installerár
  • Enjoy Divvun!
  • Viečča Divvun!

Arbeid for alle

 • testa dei nye programma!

Det blir kurs i kunstig intelligens med Måns Huldén veke 51.

Børre

 • sátni.org
  • i18n
  • layout som følge av i18n
  • paradigmer

Duommá

 • testing and tweaking gram.chk.rules
 • testa ny stavekontroll

Elena

 • missing
 • testa ny stavekontroll

Linda

 • jobbe med COMPUTEL-3 artikkelen (deadline i desember)
 • undervisningsforberedning (en tredjedel må være ferdig i januar)
 • skrive noen CG-regler med Maja iblandt

Maja

 • dict-missing
 • testa ny stavekontroll
 • noen cg-regler ilag med Linda : )

Sjur

 • møte med KMD
 • planleggja og gjennomføra lanseringa av stavekontrollar og mobiltastatur

Ymse

Linda har problem med at SkypeFB kræsjar heile tida.