Meeting2019-01-18

Divvun-møte 2019.01.18

Til stades: Sjur, Maja, Linda, Elena, Duommá, Børre

Sidan sist

Sjur

 • iwclul-artikkel ferdig i lag med Linda
 • iwclul-konferanse
 • mobiltastatur
 • computel-artikkel med Linda
 • referansegruppemøte + førebuing
 • studert metodar for å leggja til lemmafrekvensvekting (ikkje ordformsfrekvensvekting som vi har no)

Maja

 • Added Dict-lemma
 • skrevet disposisjon til artikkel om adjektiver: skrivekurs
 • missinglist fra Termwiki og GG - mht. sma-rettskrivingsprinsipper - kontakt med Ove Lorentz - workshop med ham?
 • begynt å gå igjennom "tag via Apertium"

Linda

 • IWCLUL camera-ready version med Sjur
 • COMPUTEL camera-ready version med Sjur og Kevin
 • undervisningsforberedning (både faglige og administrative ting)
 • leste nyere artikler om grammatikkontroll (e.g. om grammarly og nyere evalueringsmetoder)

Elena

 • lagt inn nye GG-ord
 • sjekket oversettinger i fbm ny versjon mobiltastatur
 • tags via apertium

Duommá

 • testing gram.chk.rules som eventuellt ska vara med i førsta LITEN lansering - sett på hur en del ska forbedres

Børre

 • Avtale møte rett etter språkkonferansen i Tromsø med juridisk termgruppe og Giellagáldu
 • divvun.no og giellatekno.uit.no forsvant fra nett pga. kabling i A-bygget, Jan Helge Bergheim tok tak i det og fulgte det opp til de var på nett igjen
 • Endre TermWiki slik at hele artikler vises på Expression-sider: https://satni.uit.no/termwiki/index.php?title=Expression:addnenamma
 • Legge inn id-er i xml-ordbøkene, for å kunne synkronisere TermWiki-ordboksartikler med xml-ordbøkene.
 • Synkronisere SD-terms med TermWiki, for å kunne fjerne SD-terms-xml-filene fra sátni.org
 • Fikse på missinglist-fra-termwiki-koden

Arbeid framover (inkl heile våren)

 • meir arbeid med å forbetra forslaga frå stavekontrollen
 • grammatikkontroll (sme) og avansert stavekontroll (sma/smj)
 • laga arbeidsmøte med Ove Lorentz? i Oslo?
 • laga testbenk for grammatikkontrollen (jf artiklane som Linda og Sjur har lese)
 • heildagsmøte om grammatikkontrollen og planleggja lansering i neste Divvun-samling
 • Divvun-samling i Helsingfors? Møte med div språktek-miljø der
 • tilsetja ny programmerar
 • forbedre brukergrensesnitt på sátni.org (i18n, paradigme, korp-treff, artikkelpresentasjon)
 • ordboksredigering inn i TermWiki
 • turnear for sma og smj