Meeting2019-01-31

Divvun-møte 17.12.2018

Til stades: Sjur, Linda, Elena, Duommá, Børre

Borte: Maajja

Saker:

 • Sidan sist
 • Språkkonferanse

Sidan sist

Sjur

 • ComputEL-artikkel
 • gramcheck for blankteikn og hermeteikn
 • skreiv tilbakemelding til UNESCO-program som Aili Kestitalo har bede om
 • testa grammatikkontrollen i nettlesarar, fann problem som vart meldt til TCC
 • flytta Gïelese-koden til GitHub - kva gjer vi med koden?
 • litt meir arbeid med forslaga til stavekontrollen
 • laga tastatur for votisk i samarbeid med Kristian Kankainen
 • laga oversikt over ulike numerus-konstruksjonar i korpuset, for å laga betre og språkuavhengig numerusleksikon

Linda

 • jobba med det evaluerte korpuset for computel
 • jobba med áibbas-rules (prioriteringsliste for grammatikkontroll)
 • undervisning
 • undervisningsforberedning
 • administrative ting i sammenheng med computel

Elena

 • vore på førelesingar med Sandra, AndersK
 • sjekka tags from apertium

Duommá

 • fått igang ny ipad og hæmtat version 2.0.2 (65)
 • adv adpos disamb
 • valt ut typ 15-20 real-word errors som linda først konsentrerar sej på å få till å funsjera

Børre

 • Importere termsamlinger inn i TermWiki. Bl.a. har antallet sørsamiske lemma gått fra 1431 til 5529
  • Blitt kvitt xml-versjonene av SD-terms og Mekanikk-1999
  • Fått til en grei måte å flette importerte artikler med gamle

Språkkonferanse

Programmet for konferansen finst her.

Førebuing for konferansen:

 • ta med datamaskiner (inkl windows), nettbrett og mobiltelefonar (alle)
 • ta med flygeblad (Duommá), ståbanner (Børre)
 • ta med talesynteseinstallerar med 50 lisensar (Duommá)
 • trykk 500 nye flygeblad (sjekk med Bjørn Hatteng, opptrykk av gamle) (Sjur)