Meeting2019-02-07

Divvun-møte 7.2.2019

Tilstades: Sjur, Maja, Linda, Elena, Duommá, Børre

Saker:

 • det vanlege (skriftleg)
 • sametingskonferansen - oppsummering
 • new york
 • programmeringsarbeid

Det vanlege (=sidan sist)

Denne gongen i omvendt alfabetisk rekkjefylgje.

Sjur:

 • samisk språkkonferanse - språkløftet
 • mobiltastatur - ny versjon (no med skoltesamisk, og betre forslag)
 • Skoleskrift/Skolstil 2 - dei skal laga ein versjon for sme

Maja:

 • Sámediggi konferanse
 • missinglemma/Apertium/SemTags
 • Adjective

Linda:

 • Sámediggi konferanse
 • Hawaii reise, det praktiske
 • computel presentasjon
 • fikk Børre til å fikse LibreOffice og forklare fleksitidsskjema

Duommá:

 • adv adpos disamb
 • test av tastatur

Elena:

 • tags_via_apertium

Børre:

 • Sámedikki konfereansa
 • tmx2html lagt til i CorpusTools
 • svare på henvendelse fra Storfjord kommune om massinstallasjon på iDingser
 • importere legalterms inn i TermWiki
 • sátni.org (publiserte endringer)
  • fjerne SD-terms, legalterms og mekanikk-1999 (de krevde forskjellig håndtering). Nå er bare to format, dicts og terms.
  • legge til støttet for re-tagger som finnes i dicts-xml-filer etter henvendelse fra Lene.

Sámedikki konferánssa áššit:

Maja:

 • fin konferanse, mange folk
 • bra innlegg: grønlandsk, Inga, Barruk om umesamisk
 • mange var glade for å få hjelp med telefonane sine
  • bør vi laga eit kort hefte med instruksjonar for korleis ein skal slå på tastatura?
 • Salaby/Multismartøving - digitale opplæringsmiljø for samisk, treningsoppgaver hvor man jobber seg fra ett nivå til videre.
 • Linda-valens - Máret Laila - se på valenslista
 • neahttadigisánit
 • termwiki - få flere termwiki-ordbokforfattere

Linda:

 • kommentar på instagram: «wuolab Buorre doaibma. Bohtet deike luksa maid, vaikko Ubmi sámevahkkui dahje Staare dahje Lopmenásti doaluide»
 • plakat/animasjon: vi samifiserer mobiler/datamaskiner/tablets
 • en del spennandes samtaler om valens og normering av grammatikk
 • en enklere TermWiki
 • Sámediggi-direktør var opptatt av nye metoder (neural networks/deep learning)
 • en samtale med en som hadde mange kommentarer til apertium (nordsamisk-lulesamisk)
 • valens på DS (Maja og Máret Laila)

Børre:

 • har hjelpt folk
 • prata med mange
 • preinstallert på mobiltelefonane
 • prata med dei frå språkcentrum i Staare, få til samarbeid med oss/dei
 • prata med Jan Skoglund Paltto: korpus & stavekontroll
  • dei har mobilapp
  • dei har ordliste/ordbok - kan bruka oss som publikasjonskanal, bruka termwikien?
 • møte med Sis-Finnmárkku diggegoddi om Justermgruppe
  • fortalte om TermWiki
  • fortalte om parallellisering av språkpar, for å forenkle utarbeiding av nye termer

Sjur:

 • votisk- vot
 • dokumentere/skrive liste over telefoner hvor tastaturer funker/funker ikke -
 • korpus
 • DivvunInstaller - LibreOfficestavekontroll
 • usystematisk på Android

Ting vi må fylgja opp:

 • fagdag - møte om det i morgon (08.02) kl 11
 • meir frampå med verktya våre
 • umesamisk veke (7. mars?) - ha ferdig mobiltastatur til då
 • korpus fra SámiMag
 • stavekontroll for SámiMag
 • fysiske tastatur for samisk

Samarbeid med TTC - kva vil vi ha gjort framover:

 • la TTC ta over andsvaret for ms-integreringa av stavekontrollane (Tino har ikkje tid, jf https: //github.com/TinoDidriksen/spellers/issues/28)
 • leggja inn LO-stavekontrollen i Páhkat
 • leggja inn MS Office-stavekontrollen i Páhkat (windows)
 • få på plass stavekontroll for språk som ikkje finst i Windows frå før
 • skilja ut samiske språk med eit eige páhkat-repo (så noverande repo berre inneheld kjernekomponentane: pahkat/divvun-installeraren + stavekontrollmotorar osb)
 • CI:
  • LO-stavekontroll (byt ut hfst-ospell med rust/divvunspell)
  • Firefox-stavekontroll (basert på Tino eller Voikko?) - nytt prosjekt -> til seinare/utlysing
 • REST/GraphQL
  • stavekontroll (har noko no, bør det forbetrast/endrast? (bytte ut hfst-ospell-saken med apy)
  • grammatikkontroll (under arbeid, del av gramcheck-prosjektet)
  • setningsanalyse (segmentering og morfologisk/syntaktisk analyse)
  • ordbøker/terminologi/NDS (jf https: //restapiswithdjango.com/introduction/)