Meeting2019-02-26

Divvun-møte 26.2.2019

Tilstades: Sjur, Thomas, Maja (skriftleg), Elena, Børre

Saker:

 • sidan sist
 • UNESCO
 • lingvistar på timebasis
 • arbeid framover
 • neste Divvun-samling

Sidan sist

Maja

 • yaml-tester (avdekket mangler og feil)
 • jobbet med adj, og avdekket endel feil og mangler (artikkel) - må endre i noen leksikoner
 • added sma-missingnoun
 • har vært i kontakt med David Kroik ang. sma-fagdager - sender formell mail om dette
 • har også sett på propernoun- smi og sma - dette er en stor sak: vil ta tid, burde prio. dette- da det arr. stedsnavnsseminar i ved SH til hösten?
 • har ikke fått sett på feilmekanismen - har ikke jobbet med denne delen, burde gjöre det - kan du Sjur hjelpe meg?
 • Har vært i kontakt med to, begge er innsma-redaktörer for ordböker - sende ut kontrakter
 • trenger veiledning til dette:
  • justér vekt (feilmodell, tagger)
  • kompiler
  • test:
   • manuell
   • automatisk: devtools/test_ospell-office_suggestions.sh

Linda

 • på konferansereise

Elena

 • tags_via_apertium
 • MT-missinglist (sjekka med AndersK)

Duommá

 • jobbar med regler infør gramchk lansering, typ 17-18 real wordl errors och två syntaktiske

Børre

 • NDS
  • Laget tester
  • prøvd å forenkle kode
  • prøve å finne ut hvordan man får så mye felles med sátni.org som mulig
 • Ubuntu-servar for REST-api for nettenester

Sjur

 • har hatt vinterferie
 • ny versjon av Divvun-installeraren
 • felles lexc for symbol
 • analysator-verkty for alle språk
 • tastatur for ingrisk
 • jobba mykje med grammatikkontrollen

UNESCO/New York

 • 22.-26.4. (nøyaktig dag er ukjent enno)
 • kven skal dra? kor mange?
  • Sjur, Linda?, Elena?, Børre? Lene?
 • Tittel på opplegget: «Is it possible to create technical solutions/tools for indigenous languages?»
 • hugseliste for dei som dreg:
  • pass!
  • visum!
  • registrering!
  • visittkort!

Opplegg der:

 • reklame på førehand (flygeblad)
 • drikke + fingermat som ein del av presentasjonen (det er lunsjtid)
 • fleirspråkleg presentasjon? tolking?

Lingvistar på timebasis

 • det finst arbeid for smj. finst det aktuelle folk? Elena undersøkjer.
 • sma: vi jobbar vidare med dei folka vi alt har prata med

Arbeid framover

 • kløyva techdoc frå GT-sidene (Børre)
 • tilsetja lingvistar på timebasis (Sjur, Maja, Elena)
 • grammatikkontroll -> lanseringsklar (Duommá, Sjur, Linda)
 • betre forslag frå stavekontroll (Elena, Maja, Sjur, Duommá?)
 • ordboksredigering i termwikien (Børre)
 • planleggja New York-opplegget (Sjur, SD, andre?)

Duommá

 • jobba med regler infør gramchk lansering, typ 17-18 real world errors och två syntaktiske

Neste Divvun-samling

 • 11.-15.3. (Sjur frå 12., Elena heim 13.)